Coming Up Fri 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Kurdish radio

Rênimayî Nishtecêbûn: 10 amojgarî bo daykan û bawkan bo axaftin sebaret be made sirrkerekan

Source: Pixabay/Public Domain

Be hoyî ew stîgma-ye y ke peyweste be bekarhênanî made hoshberekan le hendêk kultûr da, bas kirdin le bekarhênanî ew maddan e her sext debêt. Emane y xwarewe 10 dane rêgaye bo yarmetî destpêkirdinî ew core basane le gell mindallekanit.

1. Beshêkî çalak be le jiyaniyan.

sernc bide be serincekanî ewan bo damezrandinî binemayek bo asayî bûnî basekan. Kat be seer birdie le gell binemalleket here gringe, wekû warden be yekewe rojane.

 

Be an active part of their lives
Getty Images

2. Gwê-ragere le mindallekanit.

Haniyan bide bo ewey bitwanin basî kêshekanî xoyan bo biken, û pirsiyariyan lê bike subaret be birriyardanî babetî xêzanî, nirxbide be ra û boçûniyan.

 

Listen to your kids
Getty Images

3. Bibe be nimûneyekî bash boyan.

Gring ke agadarî karîgerî helsûkewtit bît, be taybetî sebaret be alcohol û tûtûn/cigare û bekarhênanî helleyî derma.  

 

Be a role model
Getty Images

4. Rastgo be

Asayî ye eger zaniyarî sort nebêt sebaret be madde sirrkerekan. Eger rastgo bît, mindallekanîsht rastgo debit le gell't.

Be honest with your kids
Getty Images

5. Katî drûst hellbijêre

Ew katey ke diyarî rekey bo baskirdin le ser em babete here gringe.  

Pick your moment
AAP

6. Aram be.

Katêk ke bas le made hoshberekan dekeyt xor gringe ke aran bît. Wekû wane witinewe arastey mindallekanit meke, eme sextî dekat bo baskirdinêkî dîke le ayinde.

Be calm
Pixabay/Public Domain

7. Le ajawe dûr be.

Çareser-kirdinî kêshe sextet eger ajawe hebêt. Eger kêshe durûst bû, pishû werbigre le axaftinekan.

 

Avoid conflict
Pixabay/Public Domain

8. Berdewam be le axaftin. 

Katêk ke axaftin dest pêdekeyt, gringe ke be berdewamî sebaret be madde hoshberekan giftugo bikeyt. Pêshwext bas le ew babete bike le gell mindallekanit, û herdem amade be ke ew baseyan le gell bikeyt.

Keep talking
Getty Images

9. Sinûrekan diyarî bike

Le gell mindalleket rêkbike le ser çonêtî helsukewt kirdiniyan eger rûberûy bekarhênanî made hoshberekan bûn. Dûpatî bike we ke to her den amadey ke be firya yan bikewît eger pêwîstiyan be to bû.

Set clear boundaries
Getty Images

10. Çirrî bike ser arênêkan

Haniyan bide ke herder mitmaneyan be xoyan bêt, û ke ewan shayenî rΩêz lênanin.

 

Focus on positives
AAP

Bo zaniyarî zortir serdanî mallperî Fermangey Tendûrûstî bike/Department of Health.

Zaniyarî sebaret be made sirrkerekan be 13 zinman heye. 

 

Bo zaniyarî le herêmekan zerdanî Xizmetguzarî Zaniyarî Allkoholl û Madde-sirrkerekan/Alcohol and Drug Information Service (ADIS) bike.