Coming Up Fri 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Kurdish radio

Rênimayî Nishtecêbûn: 5 zaniyarî sebaret be selametî le cêy kar

Pixabay Source: Public domain

Herçende hemû karmendan le Australya mafî eweyan heye ke karêk ret bikenewe eger nîgaranî selametîyanî têda bû, karmendanî biyanî yan ewney le kultûrêkî cûdawe hatûn, zorîney kat bê deng debin.

1. Xawenî kareket debêt çî bikat?

Debêt nishanit da çon kareket be selametî ancam bidey, misogerî bikat ke yekêk herdem agadarite, hîç karêkit nedadêt ke pêwîstî be lîsansî taybet bêt, babetî durustit hebêt bo cêbecê kirdinî karekanit...

 

Forklift driver
AAP

2. To debêt çî bikey bo misoger kirdinî selametît?

Debêt agedarî tendûrustî xot bît le ser kar. Nabêt le jêr karîgerî alkohol yan made-hoshberekan bît le katî karkirdin, yan ew core shitane bixoyt le cêy kar, yan karêk bikeyt ke azarî xot yan yekêkî dîke bidat.

Safety clothes
Pixabay/Public Domain

3. Mafekan bo mûçey dadwerane û mercekan

Le Australya, astî kemtrin mûçe heye. Perrey Fair Work Ombudsman yarmetî dedat sebaret be mafekanit le cêy kar û berpisiyarêkanit, herweha yarmetî deken sebaret be ewey çenêk pare debêt webigrît.

Fair Work Ombudsman
Courtesy of Fair Work

4. Zallbûn yan sher-firoshtin (bullying) le cêy kar

Eger hiç kesêk hewllîda zallbêt le sert yan sherit-pêbifroshêt, le gell xawen kareket qise bike, pêyan rageyane ke debêt rabigîrên. Eger her berdewam bûn, detwanînt le gell yekêkî deselatdarî h6kumet qîse bîkey le herêm-yan nawçeket. Detwanêt le gell Fair Work Commission-Komisyonî Karî dadwerane  yan telefon bike bo 1300 799 675.

Bullying at work
AAP/PA Wire

5. Çî dekeyt katêk ke brîndar bûy yan azarit pê geysht le ser kar

Firyakewtinî seretayî webigre yan pizishkêk bibîne-rastewxo. Mafî ewet heye doktoreket hellbijêrî, bo birwanamey pizishkî, bo ewey nîshanî xawen kareketî bidey. Be xsawenî kareket billê ke êshit pêgeyshtû we û detewêt raportî bikey.

Medics
AAP

Eger gûmanit heye ke bêdadît le gell dekrêt le ser kar, detwanît be nihêniiyane pirsiyar bikeyt le Fair Work Ombudsman le herêmeket.

Bo zanîyarî zortir sebaret be selametî le cêy kar serdanî Safe Work Australia bike.

Eger yarmetî ziman wegêranit pêwîst bû, telefon bike bo 131 450.

Zanîyarî be 11 ziman heye.

Source Australia government