Coming Up Fri 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Kurdish radio

Rênimayî SBS bo Serjimêrî (Census) – Zaniyarî kurt

Source: Pixabay

Serjimêrî (census) 2016 rojî 9î mangî 8 e. Hemu pênc sall carêk cê degrêt. Census zaniyarî sebaret be danishtuwanî willat ko dekatewe bo plan kirdin bo pasheroj. Em sall bo yekem car formî serjimêrî le ser înternêt pirr dekrêtewe. Emaney xware çend zanîyarî grinin sebaret be census.

Bîro y Serjimêrî Australî (ABS) pêshbînî dekat ke zortir le 24 milyon bijmêrêt ke le 200 wîllat ziyatire we hatûn

û ziyatir le 300 ziman qise deken.

CENSUS 1:  Em sall formî Census leser înternêt detwanrêt pirr bikrêtewe, degate ziyatir le 10 milyon mall 

û 24 mîlyon kes.

homes and 24 million people.

Bo pirr kirdinewey census serdaî em mallpere bike.  www.census.abs.gov.au

— Census Australia (@ABSCensus) July 9, 2016

CENSUS 2: Ew zaniyarîyaney census koydekatewe bo plan darîshtînî xanûbere, guwastinewe, perwerde û nexoshkane bekar dên.

CENSUS 3: Le 1î mangî 8 e we namet pêdegat be rêy post ke logînî Census-î têdaye, û çonêtî pirrkirdinewey formî census.

CENSUS 4: Detwanîn formî kaxezî census pirrbîkeytewe le ciyatî ewey le ser înternêt. Bo bedesthênanî form telephon bike bo 1300214 531. 

CENSUS 5 : Eger be krê legell hawrêyek dadenîshî detwanî yek form pirrbikenewe yan herkes-û formî xoy pirrbikate we, bo dawakarî form telefon bike bo  1300 214 531.

CENSUS 6: Formî pirrewekiraw depêt post bikey be ew zerfĥpaketî namey ke le gellî dêt. Çawerwanî karmendî Census meke bo kokirdinewey formeke.

 

CENSUS 7: Ger le derewey willatî shewî Census, merc nîye formeke pirrbikeytewe.

     

CENSUS 8: Eger le mallî xîzmêk yan hawrêk demênîtewe, ewe debêt brîtî bît le naw formî census-î ewan.

CENSUS 9: Merc nîye hawîllatî Australya bît bo pirrkirdinewey formî Census.

CENSUS 10: Hemû hellgiranî vîzay 457 le Australya debêt formî census pirrbikeneweẍ shewî 9/8/2016

CENSUS 11:Bo bedesthênanî ziman wegêrrer telfon bike bo 131 450.

     

CENSUS 12:Eger Formî Census pirrnekeytewe ewe rojî ta $180 siza dedrêt.

CENSUS 13: Naw û nawnîshanit nadrêt be hîç dezgayekî hukûmî dike.

CENSUS 14: Zaniyarî sebaret be polisî taybet mendî (privacy policy) le ser www.census.abs.gov.au