Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ແ ມ່ ນ້ຳ ຂອງ 23/9/19

The Morrison Government has commenced a review of the skilled migration occupation lists. Source: Pexels Chevanon Photography

ໃນພຽງແຕ່ສອງເດືອນຢາບ້າໃນເຂດໄທຍ໌ໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳຖຶກຄຸບໄວ້ຫຼາຍກ່ວາ31 ລ້ານເໜັດພ້ອມກັບເຄມີບາງຢ່າງນຳ. ລາວປາກຊັນແລະໄທຍ໌ບຶງການຮ່ວມມືກັນປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ ເພ່ືອຫັຍງ? ກະຊວງແຮງງານໄທຍ໌ຈັດປະຊຸມສະມາສິກພາກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສຳນິສຳນານໃນດ້ານແຮງງານຕ່າງໆ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ແ ມ່ ນ້ຳ ຂອງ 23/9/19 23/09/2019 22:50 ...
ອາຫານທະເລໄທຍ໌ຖຶກຂາຍໄປ ສປປລວ ໄດ້ແລ້ວບັດນີ້ 06/05/2021 06:07 ...
ຜູ້ຖຶກພັຍເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍຕແກໃສ່ ຈຸນຶ່ງອີກ ໄດ້ຮັບເຮືອນຈັດສັນ 06/05/2021 04:47 ...
ສປປລາວ ລ໋ອກດາວກັນ ໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດແລ້ວບັດນີ້ 06/05/2021 06:42 ...
ການເຜົາສົບຄົນຕາຍໃນອອສເຕຼເລັຍເຮັດກັນແນວໃດ? 06/05/2021 13:24 ...
ຂ່າວໃນຣະຍະ 03-5-21 06/05/2021 11:50 ...
ຄົນທີ່ອ່ອນແອໃນອອສເຕຼເລັຍ ຄົນບາງ ຍັງລໍຄອຍຈະຖຶກສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ 06/05/2021 08:01 ...
ຈະຢຶມເງິນໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດີແບບໃດກັນ? 06/05/2021 05:46 ...
ຂ່າວສຳຮັບຣະຍະ 01-5-21 06/05/2021 13:31 ...
ສປຈີນ ບໍຣິຈາກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ສປປລາວ ຫຼາຍຕື່ມ 06/05/2021 02:23 ...
View More