Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ອອສເຕຼເລັຍຊື້ໄດ້ຢາ ຟາຍເຊີ ວັກຊີນ ເພີ້ມ

Source: AAP

ຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ບັນດາປະເທດຂອງໂລກນີ້ຕ້ອງການຢ່າງມາກມາຍແລະຮຽບດ່ວນ.ນີ້ພາໃຫ້ຂາດເຂີນມັນຢູ່ໃນເວລານີ້... ອອສເຕຼເລັຍຊື້ໄດ້ຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ຂອງບໍຣິສັດ ຟາຍເຊີ-ບາຍອອນເຕັກ ໄດ້ຕື່ມອີກ 10 ລ້ານ ໂດສ໌.ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິ-19ໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຮວມດ້ວຍຄົນທີ່ຖືວີຊາຕ່າງໆນາໆ... ເຖິງເວລານີ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ້ນກັບການຊື້ໃຫ້ໄດ້ຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ 150 ໂດສ໌ຈາກຫຼາຍບໍຣິສັດ ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ອອສເຕຼເລັຍຊື້ໄດ້ຢາ ຟາຍເຊີ ວັກຊີນ ເພີ້ມ 11/02/2021 06:25 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More