Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ຈົ່ງມີຄວາມຕຽມພ້ອມດີໆໃສ່ຍາມໄຟປ່າໃນອອສເຕຼເັລຍ

Grassfire (Getty) Source: Getty

ໄຟປ່າໃນອອສເຕຼເລັຍມັກຈະມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນອອສເຕຼເລັຍແລະມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ...ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາມັນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີເລືອດລາວຕາຍຍ້ອນແລ້ວ. ຖ້າທ່ານປະສົບກັນໄຟຢ່າ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ກັນດີກ່າວແກ່ເພາະຖ້າແຢ້ແລ້ວຈະແກ່ບໍ່ທັນ... ຈົ່ງຕຽມໂຕໃສ່ມັນດີໆ... ຈະເຮັດແນວໃດແດ?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຈົ່ງມີຄວາມຕຽມພ້ອມດີໆໃສ່ຍາມໄຟປ່າໃນອອສເຕຼເັລຍ 28/01/2021 09:04 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More