Coming Up Mon 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ການຮຽກຮ້ອງທະວິຂຶ້ນໃຫ້ເຮັດເປັນສິ່ງຜິດກົດໜາຍໃນອອສເຕຼເລັຍການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ

Anti family-violence dvocates are calling for criminalising coercive control in Australia. Source: Getty Images

ຜູ້ທີ່ຫວິ້ງເຕັ້ນຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນບ້ານເຮືອນກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມກັນໃນບ້ານເຮືອນ ທີ່ເລື້ອຍໆໄປເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຮ່າງກາຍຂຶ້ນໃສ່ການທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ. ແຕ່ພະນັກງານການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆເວົ້າວ່າຊ່ອງຫ່ວາງໃນກົດໜາຍແລະໃນກິຈການຕ່າງໆລົ້ມເຫຼວຜູ້ທີຖືວີຊາຊົ່ວຄາວຖຶກພັຍ.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ການຮຽກຮ້ອງທະວິຂຶ້ນໃຫ້ເຮັດເປັນສິ່ງຜິດກົດໜາຍໃນອອສເຕຼເລັຍການນາບຂູ່ເພື່ອຄວບຄຸມກັນ 06/05/2021 12:19 ...
ຄົນງານລາວປະສົບການກັບໜູຣະບາດໃນອອສເຕຼເລັຍ 10/06/2021 14:05 ...
ການຄ້າໄທຍ໌ກັບປະເທດຊາຍແດນພູນສຸກ 10/06/2021 03:38 ...
ສປປລວ ຈະນຳອອກສິນຄ້າກະເສດ 1500ລ້ານ ດອນ ໄປ ສປຈີນ 10/06/2021 05:11 ...
ສປປລາວ ໄດ້ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຟຼີໆອີກແລ້ວ 10/06/2021 05:21 ...
ຈຳນວນຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ໃນໄທຍ໌ 10/06/2021 02:28 ...
ຄຳໜັ້ນສັນຢາບໍຣິການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແກ່ປະເທດທີ່ທຸກຍາກ 10/06/2021 06:20 ...
ຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ສະຣາຖຶກໄຈ້ດູເບິ່ງ 10/06/2021 04:13 ...
ເບັ້ຍພັຍພິບັດ ລ໋ອກດາວ ສຳຮັບຄົນວິກຕໍເຣັຍ 10/06/2021 06:46 ...
ຜູ້ຍິງບໍ່ມີເງິນບຳນານສ່ວນໂຕເທົ່າກັບຂອງຜູ້ຊາຍ 10/06/2021 06:40 ...
View More