Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ຜູ້ນຳຊຸມຊົນກັບກາຍເປັນຜູ້ສ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າເພື່ອຊົດຊ່ວນຄົນຂອງພວກຂະເຈົ້າ

Soon the Filipino religious youth leader Ian Epondulan will become something of an expert navigating his way around a power bills. Source: SBS

ໂຄງການໃໜ່ອັນນຶ່ງຖຶກວາດແຕ່ງຂຶ້ນແລ້ວເພື່ອຊົດຊ່ວຍຊຸມຊົນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນເພື່ອແກ້ໄຂຄ່າໄຟຟ້າອັນມາກມາຍໃນຍາມຮ້ອນ. ໂຄກງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃນດ້ານສານາແລະຊຸມຊົນເປັນຜູ້ສ່ຽວຊານໃນດ້ານສັບພະຍາກອນພະລັງເພ່ື່ອວ່າພວກຂະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບການປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຜູ້ນຳຊຸມຊົນກັບກາຍເປັນຜູ້ສ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າເພື່ອຊົດຊ່ວນຄົນຂອງພວກຂະເຈົ້າ 12/02/2021 04:19 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More