Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ການດູແລຄົນໂຣກຈິດເສື່ອມໃນຍາມ ໂກວິດ-19

Elderly woman being fed. Source: Getty Images/Jasmin Merdan

ການດູແລຄົນຂອງຕົນທີ່ເປັນໂຣກຈິດເສື່ອມເປັນການທ້າທາຍຊະນິດນຶ່ງ ແຕ່ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເຫັນວ່າຄອບຄົວຕ່າງໆມີຄວາມລ້ຳບາກຍາກຊາມາກມາຍກ່ວາເມ່ືອໃດໆໃນການໃຫ້ການຄ້ຳຈູນດູແລແກ່ຄົນຂອງຕົນທີ່ເປັນອາການດັ່ງກ່າວໃນຍາມວິກິດ ໂກວິດ-19...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ການດູແລຄົນໂຣກຈິດເສື່ອມໃນຍາມ ໂກວິດ-19 24/09/2020 08:26 ...
ການປະທ້ວງໃນໄທຍ໌ສະທ່ອນເຖິງຄົນລາວບໍ່? 29/10/2020 10:58 ...
ໂກວິດ-19 ໃນລາວ. ນ້ຳຖ້ວມເຊໂປນເມືອງບໍ່ຄຳໜັກໜ່ວງ. ໂຣກໜູອາຟຼິກກາ. 29/10/2020 17:25 ...
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດເຮັດກັນແບບໃດ? 28/10/2020 15:24 ...
ຜົນສະທ້ອນຂອງ ໂກວິດ-19 ໃສ່ສັນດານການຫຼິ້ນພະນັນ 27/10/2020 16:05 ...
ຢູໂຣບເຂັ້ມຮວດກົດເກນຍ້ອນຄົນເປັນ ໂກວິດ-19 ມາກມາຍໂພດ 27/10/2020 05:59 ...
ຂ່ າ ວ 2 6 - 1 0 - 2 0 27/10/2020 09:38 ...
ຂ່າວ 24-10-20 25/10/2020 09:54 ...
ມີຄົນ ຈອບສິກເກີ້ ຫຼາຍກ່ວາວຽກເຮັດງານທຳ 25/10/2020 05:42 ...
ຢາ ຮາຍໂທຼຊີໂກຼໂຣຄີວນປົວ ໂກວິດ-19 ໄດ້ຜົນບໍ່? 24/10/2020 05:56 ...
View More