Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ຕຶກເບັດ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລອຍນ້ຳ : ຈະປອດພັຍແບບໃດໄດ້ເມື່ອຢູ່ໃກ້ນ້ຳ?

Fising at sea (GettyImages) Source: Getty

ຍາມຣະດູຮ້ອນໃນອອສເຕຼເລັຍ ເປັນເວລາທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຊົມຊື່ນກັບຫາຍຊາຍທະເລ,ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊບືງໜອງຕ່າງໆ ແຕ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຍັງອອສເຕຼເລັຍໃໜ່ໆບໍ່ຄ່ອຍຈະລື້ງແກນກັບກົດເກນຄວາມປອດພັຍກ່ຽວກັບນ້ຳ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກຂະເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງໃ່ສຊີວິດຂອງພວກຂະເຈົ້າ. ຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍສຳຮັບການລອຍນ້ຳ, ຂີ່ເຮືອແລະຫາປາສາມາດຊົດຊ່ວຍຈາກການຕາຍດິກນ້ຳໄດ້ແລະປະຢັດເງິນຄຳໄວ້ຈາກການຖຶກປັບໄໜດ້ວຍ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຕຶກເບັດ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລອຍນ້ຳ : ຈະປອດພັຍແບບໃດໄດ້ເມື່ອຢູ່ໃກ້ນ້ຳ? 02/02/2021 10:54 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More