Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ຄົນລາວໃນເມືອງ ໂອບູຣີ-ວູດອງກາ ເປັນແນວໃດໃນເວລານີ້?

Deth Sysengrath - President, Lao Community Advancement Co-Op Source: SBS News

ຕໍ່ແຕ່ຄົນລາວມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍໃນຖານເປັນອົພຍົບໃນວັນທີ 19 ມີນາ 1976 ເປັນຕົ້ນມາພວກຂະເຈົ້າກະຈູ້ກະຈາຍກັນໄປຢູ່ໃນທຸກຣັດຂອງອອສເຕຼເລັຍ ອັນມີດ້ວຍໄປຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຂອງເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆດ້ວຍ ເຊັ່ນ ເມືອງນະຄອນ ໂອບູຣີ ແລະ ວູດອງກາ... ການຕັ້ງພູມລຳເນົາໃນນະຄອນໃຫຍ່ໆແລະໃນຊົນນະບົດມັນບໍ່ຄືກັນ. ຄົນລາວໃນ ໂອບູຣີ-ວູດອງກາ ໃນເວລານີ້ຢູ່ກັນແບບໃດ?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຄົນລາວໃນເມືອງ ໂອບູຣີ-ວູດອງກາ ເປັນແນວໃດໃນເວລານີ້? 22/09/2020 14:45 ...
ການປະທ້ວງໃນໄທຍ໌ສະທ່ອນເຖິງຄົນລາວບໍ່? 29/10/2020 10:58 ...
ໂກວິດ-19 ໃນລາວ. ນ້ຳຖ້ວມເຊໂປນເມືອງບໍ່ຄຳໜັກໜ່ວງ. ໂຣກໜູອາຟຼິກກາ. 29/10/2020 17:25 ...
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດເຮັດກັນແບບໃດ? 28/10/2020 15:24 ...
ຜົນສະທ້ອນຂອງ ໂກວິດ-19 ໃສ່ສັນດານການຫຼິ້ນພະນັນ 27/10/2020 16:05 ...
ຢູໂຣບເຂັ້ມຮວດກົດເກນຍ້ອນຄົນເປັນ ໂກວິດ-19 ມາກມາຍໂພດ 27/10/2020 05:59 ...
ຂ່ າ ວ 2 6 - 1 0 - 2 0 27/10/2020 09:38 ...
ຂ່າວ 24-10-20 25/10/2020 09:54 ...
ມີຄົນ ຈອບສິກເກີ້ ຫຼາຍກ່ວາວຽກເຮັດງານທຳ 25/10/2020 05:42 ...
ຢາ ຮາຍໂທຼຊີໂກຼໂຣຄີວນປົວ ໂກວິດ-19 ໄດ້ຜົນບໍ່? 24/10/2020 05:56 ...
View More