Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຄວບຄຸມໜີ້ສິນໄວ້ໄດ້ໃນວິກິດ ໂຄວິດ-19?

A woman sitting in office chair Source: Getty Images/10,000 Hours

ເປັນເວລາດົນນານມາຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຄາຢູ່ໃນວິກິດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມອອກມາຈາກ ສປຈີນ ຈົນວາຄົນໃຮນອອສເຕຼເລັຍມາກມາຍຕົກຢູ່ໃນວົງໜີ້ສິນຕ່າງໆທີ່ທະວີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ລູກນີ້ອາໃສການຢືມເງິນສ່ວນໂຕຫຼາຍອັນເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຄອງຊີບປະຈຳວັນແລະໃບບິນຕ່າງໆນາໆ... ຖ້າຫາກນໜີ້ສິນຂອງທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມໄວ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊາບໄວ້ວ່າມີການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ຄິຄ່າຫຍັງແລະບໍ່ເປີດເຜີຍເຣື່ອງລາວແລະຊື່ສຽງໄວ້ແກ່ທ່ານສຳຮັບການໃຊ້ໜີ້ຄືນ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຄວບຄຸມໜີ້ສິນໄວ້ໄດ້ໃນວິກິດ ໂຄວິດ-19? 25/02/2021 08:35 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More