Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ການເຈ້ງກະລ່າງໃນອອສເຕຼເລັຍແມ່ນຫັຍງ?

Source: Getty Images

ຈຳນວນຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ມີຄວາມຍາກຊາກັບການເງິນທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ.ນີ້ພາໃຫ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກັບກາຍເປັນຄົນສິ້ນເນື້ອສິນໂຕຍ້ອນທີ່ເສຖກິດອອສເຕຼເລັຍເດີນຊ້າລົງ. ນີ້ແປວ່າຫຼາຍຄົນກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ລົ້ມລະລາຍ ຄືເຈ້ງກະລ່າງ. ການລົ້ມລະລາຍໂຕໃນອອສເຕຼເລັຍແມ່ນຫັຍງແລະມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດແດ?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ການເຈ້ງກະລ່າງໃນອອສເຕຼເລັຍແມ່ນຫັຍງ? 12/09/2019 08:20 ...
ການປະທ້ວງໃນໄທຍ໌ສະທ່ອນເຖິງຄົນລາວບໍ່? 29/10/2020 10:58 ...
ໂກວິດ-19 ໃນລາວ. ນ້ຳຖ້ວມເຊໂປນເມືອງບໍ່ຄຳໜັກໜ່ວງ. ໂຣກໜູອາຟຼິກກາ. 29/10/2020 17:25 ...
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດເຮັດກັນແບບໃດ? 28/10/2020 15:24 ...
ຜົນສະທ້ອນຂອງ ໂກວິດ-19 ໃສ່ສັນດານການຫຼິ້ນພະນັນ 27/10/2020 16:05 ...
ຢູໂຣບເຂັ້ມຮວດກົດເກນຍ້ອນຄົນເປັນ ໂກວິດ-19 ມາກມາຍໂພດ 27/10/2020 05:59 ...
ຂ່ າ ວ 2 6 - 1 0 - 2 0 27/10/2020 09:38 ...
ຂ່າວ 24-10-20 25/10/2020 09:54 ...
ມີຄົນ ຈອບສິກເກີ້ ຫຼາຍກ່ວາວຽກເຮັດງານທຳ 25/10/2020 05:42 ...
ຢາ ຮາຍໂທຼຊີໂກຼໂຣຄີວນປົວ ໂກວິດ-19 ໄດ້ຜົນບໍ່? 24/10/2020 05:56 ...
View More