Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້

Some medications used for cancer chemotherapy can cause infertility Source: Getty Images

ນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະສິບຄົນຈະມີຄວາມປະສົບການກັບການເປັນໜັນຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການປິ່ນປົວພວກຂະເຈົ້າ ແລະຜູ້ສ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າຄົນເຈັຍຄົນປ່ວຍຫຼາຍຄົນບໍ່ຖຶກບອກໃຫ້ຊາບກຽວກັບຜົນກະທົບກະເທຶອນຈາກວິທີການປິ່ນປົວຕ່າງໆນັ້ນ. ບັດນີ້ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການເປັນໜັນແລະຄວາມຈົບດີຂອງການປ້ອງກັນກ່ຽວກັບການເປັນໜັນຈະຖຶກຍົກຍໍຂຶ້ນມາເວົ້າມາວ່າກັນໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານໜໍທ່ານແພດ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ອາຫານທະເລໄທຍ໌ຖຶກຂາຍໄປ ສປປລວ ໄດ້ແລ້ວບັດນີ້ 06/05/2021 06:07 ...
ຜູ້ຖຶກພັຍເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍຕແກໃສ່ ຈຸນຶ່ງອີກ ໄດ້ຮັບເຮືອນຈັດສັນ 06/05/2021 04:47 ...
ສປປລາວ ລ໋ອກດາວກັນ ໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດແລ້ວບັດນີ້ 06/05/2021 06:42 ...
ການເຜົາສົບຄົນຕາຍໃນອອສເຕຼເລັຍເຮັດກັນແນວໃດ? 06/05/2021 13:24 ...
ຂ່າວໃນຣະຍະ 03-5-21 06/05/2021 11:50 ...
ຄົນທີ່ອ່ອນແອໃນອອສເຕຼເລັຍ ຄົນບາງ ຍັງລໍຄອຍຈະຖຶກສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ 06/05/2021 08:01 ...
ຈະຢຶມເງິນໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດີແບບໃດກັນ? 06/05/2021 05:46 ...
ຂ່າວສຳຮັບຣະຍະ 01-5-21 06/05/2021 13:31 ...
ສປຈີນ ບໍຣິຈາກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ສປປລາວ ຫຼາຍຕື່ມ 06/05/2021 02:23 ...
View More