Coming Up Mon 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ຄົນງານກະເສດໄດ້ຄ່າແຮງງານລຸດອັດຕຼາ (ສຳພາດ:​ ທ່ານ ມ່ວນ ຟຼີຈິຕວົງ)

Worker in an apple orchard Source: SBS

ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານຂອງກັມບານ ນາຊົນໂນນ ອຸຍຍົນ ອອບຟ໌ ເວກເກີ ສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານກະເສດໃນອອສເຕຼເລັຍໄດ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳກ່ວາອັດຕຼາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້. ກັມບານແຮງງານ ນາຊົນໂນນ ອຸຍຍົນ ອອບຟ໌ ເວກເກີ ຮຽກໃຫ້ເສັ້ນສາຍຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໆທັງຫຼາຍຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບແຮງງານກະເສດຖືກກິນແຮງງານ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຄົນງານກະເສດໄດ້ຄ່າແຮງງານລຸດອັດຕຼາ (ສຳພາດ:​ ທ່ານ ມ່ວນ ຟຼີຈິຕວົງ) 01/08/2019 10:41 ...
ມີຄົນ ຈອບສິກເກີ້ ຫຼາຍກ່ວາວຽກເຮັດງານທຳ 25/10/2020 05:42 ...
ຢາ ຮາຍໂທຼຊີໂກຼໂຣຄີວນປົວ ໂກວິດ-19 ໄດ້ຜົນບໍ່? 24/10/2020 05:56 ...
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ 1 9 - 1 0 - 2 0 23/10/2020 09:27 ...
ຄົນໃນອອສເຼເລັຍໜັ້ນຍືນກ່ວາເກົາແຕ່ມີຄຸນນະພາບຊີວິດບໍ່ດີ. 23/10/2020 06:23 ...
ຄົນລາວໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເລັຍຢູ່ກິນແບບໃດພາຍໃຕ້ ໂກວິດ-19 ? 22/10/2020 11:24 ...
ຢາ ວັກຊີນ ກັນວັນນະໂຣກຊ່ວຍປ້ອງກັນ ໂກວິດ-19 ໄດ້ບໍ່? 22/10/2020 08:56 ...
ຜົວເມັຍແຕກແຍກກັນໃນວິກິດ ໂກວິດ-19 ເັປນແນວໃດ? 22/10/2020 12:27 ...
ການທ່ອງທ່ຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປໃສ 22/10/2020 11:24 ...
ລາວຮ່ວມກັນກ່ຽວເຂົ້າຖຶກຜົນ. ຄວາມກ້າວໜ້າສ້າງວັງວຽງ. ເຂົ້າພັນໃໜ່ລາວ-ໄທຍ໌. 21/10/2020 16:23 ...
View More