Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ສປປລາວ ຕໍ່ຣະຍະການຕ້ອງຫ້າມ ໂກວິດ-19. ບັ້ງໄຟພະຍານາກຄຶກຄື້ນ. ຊຽງຮາຍກູ້ເຮືອນົມນ້ຳໄດ້ແລ້ວ.

Naga Buddha statue in Thailand - Getty Images - sutiporn somnam Source: Getty Images - sutiporn somnam

ສປປລາວ ອ້າງແລະປະກາດວ່າໃນຜື້ນແຜ່ນດິນລາວມີຄົນເປັນ ໂກວິດ-19 ພຽງແຕ່ 23 ຄົນໂດຍບໍ່ຕາຍຈັກລາຍແຕ່ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ຕໍຍາວອອກຣະຍາການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບພະຍາຍາດດັ່ງກ່າວ... ການຊົມເບິ່ງບັ້ງໄຟພະຍານາກໃນຈັງວັດໜອງຄາຍແຫ່ງປະເທດໄທຍ໌ ໃນປີນີ້ຄືກຄື້ນເປັນປະຫັວດການ... ເຮືອເຫຼັກການທ່ອງທຽວໄທຍ໌ທີຈົມນ້ຳຂອງທ່ີເມືອງຊຽງແສນຈັງວັດຊຽງຮາຍຖຶກກູ້ພັຍຂຶ້ນຈາກພື້ນ້ຳໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ສປປລາວ ຕໍ່ຣະຍະການຕ້ອງຫ້າມ ໂກວິດ-19. ບັ້ງໄຟພະຍານາກຄຶກຄື້ນ. ຊຽງຮາຍກູ້ເຮືອນົມນ້ຳໄດ້ແລ້ວ. 07/10/2020 19:29 ...
ເທສການ ຄຼິສຕ໌ມັສ ຈະເປັນແບບໃດໃນຣະຍະ ໂກວິດ-19? 03/12/2020 10:33 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ (ສຳພາດ ພາກ 2) 03/12/2020 10:56 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ(ສຳພາດ ພາກ 1) 03/12/2020 11:35 ...
ການສເລີມສລອງພາຍໃຕ້ ໂກວິດ-19 03/12/2020 10:47 ...
ພູມຕ້ານທານ ໂກວິດ-19 ສາມາດຄົງຢູ່ເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 8 ເດືອນ 02/12/2020 06:43 ...
ຄວາມສຳພັນ ຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ເຮິະຮ້ານຂຶ້ນຕື່ມມາກມາກ 02/12/2020 06:33 ...
ອັບເດດ 49 ​(23-11-28)​ ທີ່ຄວນຮູ້ 02/12/2020 10:17 ...
ອັບເດດ 25-11-20 ກ່ຽວກັບ ໂກວິດ-19 02/12/2020 10:09 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 30-11-28 30/11/2020 14:15 ...
View More