Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ນັກຣຽນຕ່າງປະເທດມາກມາຍປະສົບກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ພັນໃນຍາມວິກິດ ໂກວິດ-19

International students. Source: AAP

ການຂົນຂວາຍໃໜ່ອັນນຶ່ງທີ່ສຶກສາເບິ່ງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດໃນອອສເຕ໌ເລັຍເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 6000 ຄົນ ຮູ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມີຄວາມປະສົບການກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນໃນຍາມວິກິດ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ. ວິກິດນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງພວກຂະເຈົ້າມີຄວາມຍາກຊາຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍ.ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວລາຍງານວ່າຕົກວຽກຕົກການແລະຢ້ານກົວວ່າຈະບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ນັກຣຽນຕ່າງປະເທດມາກມາຍປະສົບກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ພັນໃນຍາມວິກິດ ໂກວິດ-19 29/09/2020 06:19 ...
ເທສການ ຄຼິສຕ໌ມັສ ຈະເປັນແບບໃດໃນຣະຍະ ໂກວິດ-19? 03/12/2020 10:33 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ (ສຳພາດ ພາກ 2) 03/12/2020 10:56 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ(ສຳພາດ ພາກ 1) 03/12/2020 11:35 ...
ການສເລີມສລອງພາຍໃຕ້ ໂກວິດ-19 03/12/2020 10:47 ...
ພູມຕ້ານທານ ໂກວິດ-19 ສາມາດຄົງຢູ່ເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 8 ເດືອນ 02/12/2020 06:43 ...
ຄວາມສຳພັນ ຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ເຮິະຮ້ານຂຶ້ນຕື່ມມາກມາກ 02/12/2020 06:33 ...
ອັບເດດ 49 ​(23-11-28)​ ທີ່ຄວນຮູ້ 02/12/2020 10:17 ...
ອັບເດດ 25-11-20 ກ່ຽວກັບ ໂກວິດ-19 02/12/2020 10:09 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 30-11-28 30/11/2020 14:15 ...
View More