Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021.

Sayım Toplum Angajman Müdürü Saga Selsby Source: SBS

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງອອສເຕຼເລັຍຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021 ໂດຍທີຄຳຖາມຈະເປັນພາສາອັງກິດໜົດແລະຈຳຕ້ອງຖຶກຕອບເປັນພາສອັງກິດເທົ່ານັ້ນ. ອອສເຕຼເລັຍເປັນປະເທດນາໆວັທນະທັມແລະນາໆພາສາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ມີການຈ້າງຄົນມາເປັນພະນັກງານນາໆວັທນະທັມເພື່ອຊົດຊ່ວຍປະກອບການສຳຫຼວດນັ້ນໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງຖຶກຕ້ອງແລະຄວາມຕ້ອງການ..

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຈະເກັບກະດູກຄົນໄວ້ໃນວັດທີ່ຊິດນີໄດ້ແບບໃດກັນ? 13/05/2021 14:01 ...
ບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ຕຽມ 800 ຕຽງໄວ້ສຳຮັບຄົນປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 13/05/2021 04:11 ...
ຕຳຣວດຈະເອົາເຣື່ອງຄົນແຜ່ຜາຍ ໂຄວິ-19 13/05/2021 05:17 ...
ສະຫວັນນະເຂດປົດນາຍບ້ານເມືອງໄກສອນຍ້ອນຫັຍງ? 13/05/2021 03:38 ...
ງົປມາອອສເຕຼເລັຍ 2021-22 ຈະຖຶກປົກກວມໂດຍ ວິກິດ ໂຄວິດ-19. 13/05/2021 06:50 ...
ອອສເຕຼເລັຍຈະວາງຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄວ້ໃນອົປມານ 21-22 ບໍ່? 13/05/2021 05:17 ...
ສປປລາວ ຕິດຕັ້ງ 300 ຕຽງສຸກເສີນຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19 13/05/2021 05:37 ...
ສປປລາວ ຕໍ່ອອກ ລ໋ອກດາວ 15​ ມື້ 13/05/2021 05:08 ...
ແພດສ່ຽວຊານຈີນແລະວຽດມາຮອດວຽງຈັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ ໂຄວິດ-19. 13/05/2021 06:03 ...
View More