Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ຣາຍຊື່ການລໍຖ້າການຜ່າຕັດໃນຣັດ ນີວຊາວແວນລ໌ ຍືດຍາວ ຫຼາຍແທ້ໆ

There are 100,000 people waiting for surgery in NSW Source: Getty

ລາຍຊື່ການລໍ່ຖ້າເອົາການຜ່າຕັດອັນບໍ່ຮີບດ່ວນໃນຣັດ ນີວຊາວແວນລ໌ ຍຶດຍາວທະວິຂຶ້ນເປັນປະຫັວດການພາຍຫຼັງຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜ່າຕັດອາການອັນບໍ່ຮີບດ່ວນ.ບັດນີ້ຊື່ຄົນເຈັບປ່ວຍໃນຣາຍຊື້ນັ້ນມີຫຼາຍກ່ວາ 100000 ຄົນແລ້ວ.ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍກະຕວງວ່າມັນຈະກິນເວລາເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ູ6 ເດືອນຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້. ວິກຕໍເຣັຍກໍເປັນດັ່ງນັ້ນດ້ວຍ.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຣາຍຊື່ການລໍຖ້າການຜ່າຕັດໃນຣັດ ນີວຊາວແວນລ໌ ຍືດຍາວ ຫຼາຍແທ້ໆ 25/09/2020 05:17 ...
ການປະທ້ວງໃນໄທຍ໌ສະທ່ອນເຖິງຄົນລາວບໍ່? 29/10/2020 10:58 ...
ໂກວິດ-19 ໃນລາວ. ນ້ຳຖ້ວມເຊໂປນເມືອງບໍ່ຄຳໜັກໜ່ວງ. ໂຣກໜູອາຟຼິກກາ. 29/10/2020 17:25 ...
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດເຮັດກັນແບບໃດ? 28/10/2020 15:24 ...
ຜົນສະທ້ອນຂອງ ໂກວິດ-19 ໃສ່ສັນດານການຫຼິ້ນພະນັນ 27/10/2020 16:05 ...
ຢູໂຣບເຂັ້ມຮວດກົດເກນຍ້ອນຄົນເປັນ ໂກວິດ-19 ມາກມາຍໂພດ 27/10/2020 05:59 ...
ຂ່ າ ວ 2 6 - 1 0 - 2 0 27/10/2020 09:38 ...
ຂ່າວ 24-10-20 25/10/2020 09:54 ...
ມີຄົນ ຈອບສິກເກີ້ ຫຼາຍກ່ວາວຽກເຮັດງານທຳ 25/10/2020 05:42 ...
ຢາ ຮາຍໂທຼຊີໂກຼໂຣຄີວນປົວ ໂກວິດ-19 ໄດ້ຜົນບໍ່? 24/10/2020 05:56 ...
View More