Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ຜົນໄດ້ຜົນດີຈາກການແນະນຳຄົນອື່ນ

Teacher and students using digital tablet in classroom Source: Getty Images

ໃນອອສເຕຼເລັຍສາເຫດການຕາຍອັນມາກມາຍແມ່ນການຂ້າໂຕຕາຍ. ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການແນະນຳຊາວໜຸ່ມກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມີການແນະນຳກັນຈາກຄົນທີມີອາຍຸແກ່ກ່ວາເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼ້າຈະສວຍເກີນໄປ ຄື ພວກເຂົາຈະຂ້າໂຕຕາຍກ່ອນ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຜົນໄດ້ຜົນດີຈາກການແນະນຳຄົນອື່ນ 05/09/2019 06:37 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 30-11-28 30/11/2020 14:15 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 28-11-20 30/11/2020 17:21 ...
ຂ່າວ 28-11-20 29/11/2020 08:49 ...
ຂ່າວຄາວ 23-11-20 27/11/2020 09:14 ...
ສຳພາດພາກ 2 ປະຊາທິປະໄຕລາວ ທ່ານຂ້າມ ຖຶກຈັບຈຳຄຸກຍາວນານ 26/11/2020 19:22 ...
ສຳພາດພາກ 1​ : ມີການຣະເມີດຊິດທິມະນຸດຊົນລາວບໍ່? ຈົ່ງປ່ອຍ ອົງຂ້າມ 26/11/2020 19:00 ...
ຂ່າວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 23-11-20 26/11/2020 14:28 ...
ວຽກບໍ່ແຂງກະດ້າງຕາຍໂຕພາຍຫຼັງ ໂກວິດ-19 23/11/2020 09:31 ...
ອັບເດດ 47 ​(17-11-28)​ ຣະຫ່ວາງຣັດ 22/11/2020 11:11 ...
View More