Coming Up Mon 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ອົພຍົບທີ່ມີລາຍຣະອຽດສ່ວນໂຕບໍ່ຖຶກຕ້ອງ

Lodoe's ID says she was born in 1979. Source: SBS News

ວັນເດືອນປີເກີດສຳຮັບບາງຄົນອາດບໍ່ສຳຄັນເພາະມັນເປັນໂຕເລກທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸຊື່ໆແຕ່ສຳຮັບຄົນໂລກຕາເວັນຕົກແລະອອສເຕຼເລັຍແລ້ວມັນສຳຄັນທັງກໍອຳມັນໄວ້ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ວ່າໂຕເອງເຖົ້າແກ່ປານໃດ.ນອກນັ້ນມັນກໍເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕທີ່ສຳຄັນເພາະມັນບົ່ງບອກວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ. ຕົວຢ່າງເມື່ອເຮົາໄປໂຮງໜໍຫຼືໂຮງພະຍາບານເຮົາຈະຖຶກຖາມເອົາວັນເດືອນປີເກີດ.ນີ້ກໍເພື່ອຢັ້ງຢຶນໃຫ້ແນ່ແທ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜຢ່າງຕົງທ່ຽງແນ່ນອນ. ແນ່ນອນລາວນອກບາງທີຜານ ຕ.ມ. ມາກ່ອນອາດມີວັນເດືອນປີເກີດບໍ່ຖຶກຕ້ອງ. ບາງຄົນກໍຖຶກແຕ່ງໃຫ້ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເກີດເມື່ອໃດ.ບາງຄົນຫົວດີ ຢ້ານບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ປະເທດທີ່ສາມກໍຫຼຸດອາຍຸລົງ.ນີ້ພາໃຫ້ມີບັນຫາໃນການໄປບຳນານເພາະໂຕເອງອ່ອນລົງຫຼາຍປີແຕ່ອາຍຸແທ້່ີທເຖົ້າສູ້ກັບວຽກງານແລະອາການໃນດ້ານສຸຂພາບບໍ່ໄດ້... ໃນອອສເຕຼເລັຍມີອົພຍົບຄົນ ຕີເບັດ ມາກມາຍເປັນດັ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນແລະກຳລັງພາກັນໄປແປງລາຍຣະອຽດສ່ວນໂຕຂອງພວກຂະເຈົ້າໃຫ້ຖຶກຕ້ອງກັບອາຍຸອັນຈິງແທ້ຂອງພວກຂະເຈົ້າ... ແຕ່ລາວເຮົາເດ້?...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ອົພຍົບທີ່ມີລາຍຣະອຽດສ່ວນໂຕບໍ່ຖຶກຕ້ອງ 19/11/2020 07:18 ...
ຂ່າວຮວດ 02-01-21 09/01/2021 10:40 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 02-01-21 08/01/2021 20:54 ...
ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອມີໄຟປ່າຂຶ້ນ? 07/01/2021 09:07 ...
ລາຍການພາສາລາວ ແອສບີແອສ ຍຸຕິຊົ່ວຄາວ 04/01/2021 00:24 ...
ປີ 2020 ໜາຍເຖິງຫັຍງ? ພອນປີໃໜ່ 2021 ຈາກຄົນດັງ 03/01/2021 17:38 ...
ການມີລູກໃນອອສເຕຼເລັຍຕົກຕ່ຳເຖິງຕ່ຳສຸດ 02/01/2021 05:51 ...
ຄ່າປະກັນພັຍສຸຂພາບສ່ວນໂຕທະວີຂຶ້ນ 01/01/2021 07:06 ...
ຄົນລາວທີ່ ຈີລອງ ຈະສຳເຣັດສ້າງວັດບໍ່? 31/12/2020 14:48 ...
ປີ 2020 ເປັນປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ 31/12/2020 15:46 ...
View More