Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ທ່ານຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລ້ວ ບັດນີ້

Massive fall in 189 visa invitations in August Source: supplied

ບັດນີ້ຄົນ ໄມແຄຼນ ທີເປັນພະຍາດຕັບອັນເສດ ຊະນິດບີ່ (ເຮປາຕີຕິສ ບື) ຈະໄດຮັບຜົນໄດ້ຜົນດີຈາກການທີ່ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຜ່ອນຄາດຄວາມເຄັ່ງຄັດກົດເກນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ໃນການຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍ.ຄົນ ໄມແຄຼນ ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ. ການຜ່ອນຄາຍນັ້ນມີເຊັ່ນ ບໍ່ເຄັ່ງຄັດແລະຕາຍໂຕກ່ຽວກັບຈະມາຢູ່ແລະ/ຫຼືເພ່ືອຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຕໍ່ທໄປ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກເປັນພະຍາດຕັບອັບເສດ (ເຮປາຕີຕີຕ໌ ບີ) ເປັນຕົ້ນ... ທີ່ກອ່ນນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມາຫຼືໄດ້ຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງນອນແລະເດັດຂາດ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ທ່ານຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລ້ວ ບັດນີ້ 29/08/2019 06:36 ...
ເທສການ ຄຼິສຕ໌ມັສ ຈະເປັນແບບໃດໃນຣະຍະ ໂກວິດ-19? 03/12/2020 10:33 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ (ສຳພາດ ພາກ 2) 03/12/2020 10:56 ...
ຄວາມສຳພັນ ສປຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ(ສຳພາດ ພາກ 1) 03/12/2020 11:35 ...
ການສເລີມສລອງພາຍໃຕ້ ໂກວິດ-19 03/12/2020 10:47 ...
ພູມຕ້ານທານ ໂກວິດ-19 ສາມາດຄົງຢູ່ເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 8 ເດືອນ 02/12/2020 06:43 ...
ຄວາມສຳພັນ ຈີນ-ອອສເຕຼເລັຍ ເຮິະຮ້ານຂຶ້ນຕື່ມມາກມາກ 02/12/2020 06:33 ...
ອັບເດດ 49 ​(23-11-28)​ ທີ່ຄວນຮູ້ 02/12/2020 10:17 ...
ອັບເດດ 25-11-20 ກ່ຽວກັບ ໂກວິດ-19 02/12/2020 10:09 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 30-11-28 30/11/2020 14:15 ...
View More