Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ການຍາກຊາໃນການບໍຣິການຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບ່ອນໂດດດ່ຽວອອສເຕຼເລັຍ

Vulnerable Australians in remote communities will be among the first to get vaccinated Source: SBS

ອອສເຕຼເປັນດິນແດນອັນກ້ວາງໃຫຍ່ໃນດ້ານໜ້າດິນແລະນ້ຳໂດຍມີພົນລະເມືອງກະຈູ້ກະຈາຍກັນຢູ່ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ... ຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍ່ີທຢູ່ໃນບ່ອນໄກແລະໂດດດ່ຽວຈະເປັນຄະນະຄົນຈຸແລກໆຂອງປະເທດອອສເຕຼເລັຍ່ີທຈະຖຶກສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເມ່ືອມີການສກັຢານັ້ນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນວຽກງານອັນຍາກຊາແລະລ້ຳບາກທີ່ສຸດ ເພາະ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ການຍາກຊາໃນການບໍຣິການຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບ່ອນໂດດດ່ຽວອອສເຕຼເລັຍ 14/02/2021 05:27 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More