Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS ພາ​ສາ​ລາວ

ທ່ານຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂກວິດ-19 ໃສ່ທານບໍ່?

Vaccinations underway in Brazil (AAP) Source: AAP

ຢ່າວັກຊີນກັນ ໂກວິດ-19 ມີຫຼາຍຢ່າງແລະຫຼາຍຊະນິດ ທີຖຶກມອງເຫັນວ່າມີສະມັຕພາບດີແລະປອດພັຍທີ່ຈະໃຫ້ສັກໃຫ້ເພື່ອປ້ອງກັນແລະຕໍ່ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ... ແຕ່ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ສັກໃສ່ທ່ານບໍ່?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ທ່ານຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂກວິດ-19 ໃສ່ທານບໍ່? 21/01/2021 20:56 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
View More