Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ອັບດເດ ໂຄວິດ-19​:​ ວາງລ໋ອກດາວໃໜ່ໃສ່ຂົງແຄ້ວນຊິດນີ, ແວດສ໌ເຕີນຊິດນີແລະເອຊີທີ

Overlooking Lake Burley Griffin with Dept. of Defence in the foreground, Captain Cook water jet centre and Black Mountain top right. (AAP Photo/Alan Porritt) Source: AAP Photo/Alan Porritt

ນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອອສເຕຼເລັຍສຳຮັບທ່ານສຳຮັບ 12 ສິງຫາ 2021.

* ຫຼາຍເຂດຕື່ມອີກໃນຣັດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ຢູ່ໃນການຕ້ອງຫ້າມອັນເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມ
* ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມສຳຮັບທຸຣະກິດຂອງແມນລ໌ເບີນ
* ຣັດເອຊີທີເຂົ້າສູ່ການລ໋ອກດາວຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງ
* ຄົນຊາວທ໌ອອສເຕຼເລັຍສາມາດເດີນທາງໄປຍັງຣັດຄວີນສ໌ແລນດ໌ໂດຍເຮືອບິນ.

 

ໃນຣັດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌

ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໜ່ 345 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດໄດ້ຢູ່. ຊາຍສອງຄົນໃນວັຍ 90 ຕາຍຍ້ອນ ໂຄວິດ-19.

ເຂດເທດສະບານ Bogan, Bourke, Brewarrina, Coonamble, Gilgandra, Narromine, Walgett ແລະ Warren ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ຖຶກຕື່ມເຂົ້າໃສ່ລາຍຊືີ່ເຂດລ໋ອກດາວຂອງນີວຊາວທ໌ແວນລ໌  NSW's list of locked-down areas.

Bayside, Burwood ແລະ Strathfield ຖຶກຕ້ອງຫ້າມຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທັງໜົດໃນນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ຖຶກລ໋ອກດາວ 12 ເຂດ.

ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊືຄຼີນິກການສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ list of vaccination clinics.

 

ໃນຣັດວິກຕໍເຣັຍ

ວິກຕໍເຣັຍມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໜ່ 21 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ  ທີ່ສີ່ກໍຣະນີບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບອັນຣະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ. ຫົກລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່.

ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ສູນກາງການສັກວັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່  list of vaccination centres.

 

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດທົ່ວອອສເຕຼເລັຍ

* ຣັດ ເອຊີທີ ເປັນຄັ້ງແລກໆໃນຣະຍະປີ ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ລ໋ອກດາວສັບປະດານຶ່ງຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021.
* ຄວີນສ໌ແລນດ໌ມີຄົນໃໜ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍທີ່ຮູ້ແລ້ວແລະຢູ່ໃນ quarantine ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່.
* Palaszczuk ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຄວີນສ໌ແລນດ໌ເວົ້າວ່າຄົນຊາວທ໌ອອສເຕຼເລັຍສາມາດໄປຄວີຍສ໌ແລນດ໌ໄດ້ໂດຍທາງອາກາດແລະບອກເຕືອນຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນຄວີນສ໌ແລນດ໌ຈົ່ງຢ່າຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນນີວຊາວທ໌ແວນລ໌.

 

 

Quarantine, ການເດີນທາງ, ຄຼີນິກການກວດ ແລະ ເບັ້ຍ pandemic disaster payment.

Quarantine ແລະຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖຶກຄວບຄຸມແລະບັນຍັດໂດຍຣັຖບານຂັ້ນຣັດແລະ territory.

NSW Travel & transport ແລະ Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers ແລະ Quarantine
ACT Transport ແລະ Quarantine
NT Travel ແລະ Quarantine
QLD Travel ແລະ Quarantine
SA Travel ແລະ Quarantine
TAS Travel ແລະ Quarantine
WA Travel ແລະ Quarantine

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ online ສຳຮັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້. ກົດໃສ່ Click here  ສຳຮັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອອສເຕຼເລັຍ. ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳຮັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖຶກລື້ມພິຈາຣະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍແລະປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ແວບໄຊຕ໌ Smart Traveller.

 

* ມີຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາ 60 ພາສາຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au/coronavirus

ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານນະທີ່  COVID-19 vaccine in your language.

 

ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງການແປຂອງ NSW Multicultural Health Communication Service : 

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.

 

ມີຄຼີນິກການກວດໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 

 

ມີຂໍ້ມູນເບັ້ຍ Pandemic disaster payment ໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory.