Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ອັບເດດ ໂຄວິດ-19 : ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ຕໍ່ອອກການຕ້ອງຫ້າມຊົນນະບົດ, ວິກຕໍເຣັຍບັນທຶກ 200 ມື້ລ໋ອກດາວ

People are seen waiting in line outside of the Palais Theatre at a pop-up testing facility in St Kilda, Melbourne, Thursday, August 19, 2021. Source: AAP Image/James Ross

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳຮັບທ່ານກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ສຳຮັບ 19 ສິງຫາ 2021.

* ລ໋ອກດາວທີ່ຄວບຄຸມຊົນນະບົດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ຖຶກຕໍ່ດົນອອກນານອອກຈົນກ່ວາ 28 ສິງຫາ 2021
* ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດໃນວິກຕໍເຣັຍປູດຂຶ້ນ ສຳຮັບມື້ທີ 200 ຂອງລ໋ອກດາວໃນຣະຍະວິກິດ ໂຄວິດ-19
* ເອຊີທີມີເກົ້າລາຍທີ່ລຶກລັບ
* ຄີວນສ໌ແລນດ໌ແລະ NT ບໍ່ມີຈັກຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ

 

ໃນຣັດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌

ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ມີ 681ຄົນໃໜ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 87 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່. ຊານຄົນນຶ່ງໃນວັຍ 80 ສູນເສັຍຊີວິດ ອັນເຮັດໃຫ້ກໍຣະນີການຕາຍທີ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດທີ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຂອງປັດຈຸບັນຂອງການຣະບາດຂອງ ແດນຕາ ມີເປັນ 61 ຄົນ.

Gladys Berejiklian ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ເວົ້າວ່າ Merrylands, Guildford, Auburn, Granville, Lidcombe, Greenacre aແລະ Blacktown ເປັນເຂດທີ່ສ້າງກໍຣະນີສ່ວນໃຫຍ່.

ຈາກ 82 ລາຍທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງ 71 ຄົນບໍ່ຖຶກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ. ໃຫ້ຈອງໜາຍນັດເວລາການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ vaccination appointment.

 

 

ໃນຣັດວິກຕໍເຣັຍ

ວິກຕໍເຣັຍມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໜ່ 57 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ສາມລາຍບໍ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງການຣະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ.

ສິບສາມກໍຣະນີຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່.

Ben Cowie ຮອງຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາຣະນະສຸກເວົ້າວ່າການກວດເບິ່ງນ້ຳເສດຄືນໃໜ່ບອກໃຫ້ເຫັນມີພະຍາດໄວຣັສນັ້ນຢູ່ Shepparton ທີຢູ່ໃນພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງວິກຕໍເຣັຍແລະມີຢູ່ໃນຄຸ້ມ Ardeer ຂອງແມນລ໌ເບິ່ນ.

 

ໃນຣັດເອຊີທີ (Australian Capital Territory)

ເອຊີທີມີຄົນໃໜ່ 16 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ຫ້າລາຍບໍ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງການຣະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ. ຈຳນວນກໍຣະນີທີ່ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ໃນ Canberra ມີ 83 ຄົນ.

ສຳຮັບ ແຄນເບີຣາ Light rail, ສາຍຣົດເມ, ສູນກາງ early learning centre aທີ່ Turner aແລະ Belconnen general practice ບ່ອນນຶ່ງ ເປັນບ່ອນໃໜ່ທີ່ເປັນບ່ອນ close contact (ໃກ້ຊິດ) ກັບ ບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ exposure sites.

ໃຫ້ກວດເບິ່ງສິດທິຂອງທ່ານສຳຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19​ COVID-19 vaccination.

 

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອອສເຕຼເລັຍ

* ລ໋ອກດາວໃນ Greater Darwin (ຂົງແຄ້ວນດາວິນ) ຖຶກຍົກເລີກແຕ່ກົດເກນບາງຢ່າງຍັງຖຶກບັນຍັດຢູ່ ໃຫ້ເບິ່ງໂດຍກົດໃສ່ rules remain in place.
* ລ໋ອກດາວທີ່ Katherine ຖຶກຕໍ່ອອກຈົນກ່ວາ 12 ໂມງທ່ຽງ ຂອງວັນສຸກທີ່ 20 ສິງຫາ 2021.
* ນາຍົກ Annastacia Palaszczuk ຮຽກເອົາເອົາທະຫານມາຕິດຕັ້ງໃສ່ຊາຍແດນຄີວນສຸແລນດ໌-ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌.

 

alc covid mental health
ALC

 

Quarantine, ການເດີນທາງ, ຄຼີນິກການກວດ ແລະ ເບັ້ຍ pandemic disaster payment.

Quarantine ແລະຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖຶກຄວບຄຸມແລະບັນຍັດໂດຍຣັຖບານຂັ້ນຣັດແລະ territory.

NSW Travel & transport ແລະ Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers ແລະ Quarantine
ACT Transport ແລະ Quarantine
NT Travel ແລະ Quarantine
QLD Travel ແລະ Quarantine
SA Travel ແລະ Quarantine
TAS Travel ແລະ Quarantine
WA Travel ແລະ Quarantine

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ online ສຳຮັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້. ກົດໃສ່ Click here  ສຳຮັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອອສເຕຼເລັຍ. ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳຮັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖຶກລື້ມພິຈາຣະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍແລະປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ແວບໄຊຕ໌ Smart Traveller.

 

* ມີຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາ 60 ພາສາຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au/coronavirus

ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານນະທີ່  COVID-19 vaccine in your language.

 

ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງການແປຂອງ NSW Multicultural Health Communication Service : 

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.

 

ມີຄຼີນິກການກວດໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 

 

ມີຂໍ້ມູນເບັ້ຍ Pandemic disaster payment ໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory.