Coming Up Mon 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ອັບເດດ ໂຄວິດ-19​: ວິກຕໍເຣັຍ ຫຼ້າສຸດມີໂຄວິດໜະບາດຮ້າຍແຮງ, ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ມອງເບິ່ງການຈະເປີດກ້ວາງຄືນ

The Royal Children's Hospital in Melbourne is dealing with a coronavirus scare in its NICU unit, which cares for vulnerable newborns. Source: AAP

ນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອອສເຕຼເຮັ້ຍສຳຮັບ 13 ຕຸລາ 2021.

* ວິກຕໍເຣັຍມີໂຄວິດ-19 ຣະບາດຂຶ້ນປະຈຳວັນຢ່າງສາຫັດ
* ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ເດີນໄປຕາມແນວທາງທີ່ຈະມີຄົນຖຶກສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດໃຫ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຖິງຂັ້ນ 80% ພາຍໃນທ້າຍສັບປະດານີ້.
* ເອຊີທີມີບ່ອນເປັນໂຄວິດຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ.

 

ໃນຣັດວິກຕໍເຣັຍ

ວິກຕໍເຣັຍມີຄົນໃໜ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1571 ລາຍແລະຕາຍ 13 ຄົນ.

ການຜ່າຕັດ Elective surgery ຖຶກໂຈະໄວ້ແລະໂຮງພະຍາບານ Royal Children's Hospital ໃນແມນລ໌ເບີນກຳລັງໃຊ້ການກວດໂດຍ Rapid Antigen Testing ສຳຮັບຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງພະຍາບານດັ່ງກ່າວພາຍຫຼັງພໍ່ແມ່ຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດໄປຢ້ຽມຢາມພະແນກ neonatal intensive care ward.

Martin Foley ຣັຖມົນຕີສາທາຣະນະສຸກເວົ້າວ່າ Mitchell Shire ໃນເຂດ Hume Region ຈະອອກຈາກລໍ່ອກດາວຈາກແຕ່ຄືນນີ້.

ໃຫ້ກົດໃສ່  book your vaccine appointment ເພື່ອໜາຍນັດການສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້.

 

ໃນຣັດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌

ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ມີຄົນໃໜ່ 444 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງແລະມີຕາຍສີ່ຄົນ.

ນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ຈະມີຄົນຖຶກສັກຢາວັກຊີນໂຄວີດເຖິງຂັ້ນ 80% ພາຍໃນວັນອາທິດນີ້.

Dominic Perrottet ນາຍົກຣັຖມົນຕີໃຫ້ວີ້ແວວຈະດັດແປງແຜ່ນການ Roadmap ພາຍຫຼັງຄະນະຣັຖບານຂອງທ່ານຈະປະຊຸມກັນຂຶ້ນໃນມື້ອື່ນນີ້ເພື່ອສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃນສັບປະດາໜ້າ. ຄາດເນວາຈະມີປະກາດອັນນຶ່ງອອກມາໃນວັນສຸກນີ້.

ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຣັດນີວຊາວທ໌ແວນລ໌ເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 75.2% ໜ້ອຍນຶ່ງ ທີ່ແກ່ກ່ວາ 16 ປີຖຶກສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວແລະຫຼາຍກ່ວາ 90% ຖຶກສັກໃຫ້ໄປແລ້ວເປັນຢ່າງຕ່ຳນຶ່ງໂດສ໌.

ໃຫ້ກົດໃສ່ vaccination centre ເພື່ອຊອກຫາສູນກາງສັກຢາທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ.

 

ACT ເອຊີທີ

ເອຊີທີມີ 51 ກໍຣະນີໃໜ່ເປັນ ໂຄວິດ-19. ຈາກຄົນປ່ວຍ 16 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ 8 ຄົນຢູ່ໃນການປິ່ນປົວອັນໜັກໜ່ວງ ໂດຍມີຫ້າຄົນໃ່ສ່ປອດທຽມ.

ເອຊີທີໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີບ່ອນເປັນໂຄວິດເຖິງຫຼາຍກ່ວາ 370 ແຫ່ງແລະຄົນແຄນເບີຣາຖຶກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮູ້ທັນການກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃໜ່ຕ່າງໆທີ່ມີໄວ້ໃນ ACT COVID-19 website.

 

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອອສເຕຼເລັຍ

* ວິກຕໍເຣັຍກຳລັງຊອກເອົາພະນັກງານການດູແລສຸຂພາບເຖິງ 10000 ຄົນຈາກນອກອອສເຕຼເລັຍເພື່ອຊົດຊ່ວຍຣະບົບການ ຍ້ອນຄົນເປັນໂຄວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.
* ເອຊີທີເດີນໄປຕາມແນວທາງທີ່ຈະກັບກາຍເປັນນະຄອນທີ່ຖຶກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຄົນ 99% ຖຶກສັກນັ້ນສອງເຂັມພາຍໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະຈິກາ.

 

 

Quarantine, ການເດີນທາງ, ຄຼີນິກການກວດ ແລະ ເບັ້ຍ pandemic disaster payment.

Quarantine ແລະຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖຶກຄວບຄຸມແລະບັນຍັດໂດຍຣັຖບານຂັ້ນຣັດແລະ territory.

NSW Travel & transport ແລະ Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers ແລະ Quarantine
ACT Transport ແລະ Quarantine
NT Travel ແລະ Quarantine
QLD Travel ແລະ Quarantine
SA Travel ແລະ Quarantine
TAS Travel ແລະ Quarantine
WA Travel ແລະ Quarantine

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ online ສຳຮັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້. ກົດໃສ່ Click here  ສຳຮັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອອສເຕຼເລັຍ. ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳຮັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖຶກລື້ມພິຈາຣະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍແລະປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ແວບໄຊຕ໌ Smart Traveller.

 

* ມີຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາ 60 ພາສາຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au/coronavirus

* ມີຄວາມຊີ້ແຈງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳຮັບຣັດຂອງທ່ານນະທີ່ :  NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.  

ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານນະທີ່  COVID-19 vaccine in your language.

 

ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງການແປຂອງ NSW Multicultural Health Communication Service : 

COVID-19 Vaccination Glossary Appointment Reminder Tool.

 

ມີຄຼີນິກການກວດໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

 

ມີຂໍ້ມູນເບັ້ຍ Pandemic disaster payment ໃນແຕ່ລະຣັດແລະ territory :

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory