Coming Up Tue 3:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

تداخل قانون حریم خصوصی افراد در استرالیا با عصر دیجیتال

AAP

کشور استرالیا در حال حاضر مشغول بررسی قوانین حریم خصوصی خود است. بررسی قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد یا آنچه از آن با عبارت "پرایوسی" نام برده می شود، امری است که چالش های بسیاری را نیز بهمراه دارد و شاید بتوان گفت پیشرفت های سریع روزمره تکنولوژیکی در عصر دیجیتال تنها یکی از این چالش هاستو از سوی دیگر دولت های کشورهای گوناگون نیز بطور همزمان تغییراتی را در پیشنویس قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد وضع می کنند. تغییراتی که در آنها بطور ثابت از دسترسی بیشتر به اطلاعات فردی و توانایی ذخیره سازی اینگونه اطلاعات برای زمان های طولانی تر سخن بمیان می آیدو این در حالی است که بلاتکلیفی دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن این است که در این شرایط دائما در حال تغییر، فرد و حق برخورداری از حریم خصوصی او در کجای این داستان قرار می گیرد