Coming Up Sat 3:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

توسعه روش های جدید در استرالیا برای راحت تر کردن فرایند مرگ

A dying patient

مراقبت های تسکین دهنده موقتی. عبارتی که در استرالیا از آن با عنوان "پالیتیو کر" نام برده می شود. نوعی خدمات مراقبتی که بطور ویژه برای افراد بیمار در حال مرگ ارائه می شودمراقبتی که نه تنها یک مراقبت بسیار ویژه است بلکه گفتمانی بسیار گسترده نیز پیرامون آن وجود دارد. گفتمانی با پرسشهای بسیار زیاد. پرسشهایی مانند اینکه اگر اینگونه مراقبت های تسکینی موقت وجود نداشت، چه کسی مسئولیت مراقبت از فرد در حال مرگ را به عهده می گرفت؟ و یا شاید پرسشی نظیر اینکه آیا شما با خانواده و دوستانتان درباره مراقبت پایان عمر خود صحبت کرده اید؟