Coming Up Sat 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

سفر یک پناهنده ویتنامی و سه پناهجوی ایرانی از ملبورن به کانبرا با پای پیاده

Tri Nguyen Source:

یک پناهنده ویتنامی که در دهه هزار و نهصد و هشتاد با قایق خود را به استرالیا رسانده است بتازگی سفر سی و پنج روزه خود را از ملبورن تا کانبرا به پایان رسانده است. اما سفر این فرد کمی با سفرهای افراد دیگر فرق دارد. این پناهنده ویتنامی سفر سی و پنج روزه خود را بهمراه سه پناه جوی دیگر ایرانی با پای پیاده و در حالی که یک قایق کوچک را در تمام این مسیر بدنبال خود می کشیده، به پایان رسانده است