اس بی اس فارسی

مهمترین اخبار امروز استرالیا

اس بی اس فارسی

AAP / Lukas Coch

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 1/06/2022 ساعت 3:27pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

در این پادکست خلاصه ای از مهمترین اخبار استرالیا در تاریخ چهارشنبه اول جون ۲۰۲۲ ارائه شده است.


تاریخ انتشار 1/06/2022 ساعت 3:27pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


در این پادکست خلاصه ای از مهمترین اخبار استرالیا در تاریخ چهارشنبه اول جون ۲۰۲۲ ارائه شده است.


همرسانی کنید