اس بی اس فارسی

مهمترین اخبار امروز استرالیا

اس بی اس فارسی

Getty / ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 14/06/2022 ساعت 12:56pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

در این پادکست خلاصه ای از مهمترین اخبار استرالیا در تاریخ سه شنبه ۱۴ جون ۲۰۲۲ ارائه شده است.


تاریخ انتشار 14/06/2022 ساعت 12:56pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


در این پادکست خلاصه ای از مهمترین اخبار استرالیا در تاریخ سه شنبه ۱۴ جون ۲۰۲۲ ارائه شده است.


همرسانی کنید