اس بی اس فارسی

پادکست خبری آخر هفته اس بی اس فارسی

اس بی اس فارسی

 AAP / DEAN

Source: AAP / DEAN

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 2/07/2022 ساعت 4:02pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

در این پادکست خبری آخر هفته در روز شنبه دوم جولای ۲۰۲۲ به مهم ترین اخبار استرالیا و جهان پرداخته ایم.


تاریخ انتشار 2/07/2022 ساعت 4:02pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


در این پادکست خبری آخر هفته در روز شنبه دوم جولای ۲۰۲۲ به مهم ترین اخبار استرالیا و جهان پرداخته ایم.


همرسانی کنید