Coming Up Sat 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

گزارش جدید: بسیاری از زنان قربانی خشونت به دلیل نگرانی در مورد ویزا، در سکوت عذاب می کشند

File photo Source: AAP

یک گزارش جدید حاکی از این است که بسیاری از زنانی که با ویزاهای موقت به استرالیا می آیند در صورتی که قربانی خشونت خانوادگی شوند به دلیل نگرانی هایی که در مورد شرایط ویزای خود دارند شکایتی نمی کنند و در سکوت عذاب می کشند.

بر اساس این گزارش جدید که در دانشگاه موناش ملبورن تهیه شده است بسیاری از این زنان می ترسند اگر شکایتی کنند ویزای آنها لغو شود و از کشور اخراج شوند.

ماری سگریو (Marie Segrave) استاد دانشگاه موناش و یکی از تهیه کنندگان این گزارش می گوید زنانی که با ویزاهای موقت و به تازگی وارد استرالیا شده اند جزو آسیب پذیرترین افراد در مورد خشونت خانگی و خانوادگی هستند.

وی می گوید: "این گروه از زنان مخصوصا به دلیل وضعیت مهاجرتی که دارند آسیب پذیر هستند. آنها ممکن است با ویزای دانشجویی آمده باشند و اگر قربانی خشونت خانوادگی شوند حمایت ویژه ای برای شخصی که با ویزای دانشجویی آمده است وجود ندارد."

خانم سگریو می گوید: "برای کسی که ویزای همسر آمده هم حمایت های محدودی وجود دارد تا به وی اجازه دهد از همسرش جدا شود ولی همچنان در استرالیا بماند. سردرگمی های زیادی در چنین مواردی وجود دارد. این که آیا فرزند دارد یا نه و این که آیا فرزندانش شهروند استرالیا هستند یا نه."

پرفسور سگریو می گوید در بسیاری از موارد از وضعیت مهاجرتی زنان به عنوان ابزاری برای تنبیه و یا تهدید استفاده می شود.

وی می گوید بسیاری از این زنان قربانی خشونت می ترسند با پلیس تماس می گیرند چون نگران این هستند که ویزای خود را از دست بدهند.

این تحقیق جدید توصیه کرده است یک ویزای موقت مخصوص قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی در نظر گرفته شود.

پرفسور سگریو می گوید دولت باید از تمام قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی به طور یکسان و برابر حمایت کند، صرف نظر از این که چه وضعیت مهاجرتی دارند.