Coming Up Tue 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

حزب کارگر حداقل حقوق کارگران خارجی ماهر در استرالیا را افزایش خواهد داد

0:00

حزب کارگر استرالیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، حداقل حقوق و دستمزد کارگران متخصص خارجی در استرالیا را افزایش خواهد داد. حزب کارگر می گوید این تصمیم را به منظور پیشگیری از آنکه از این افراد به عنوان جایگزینی ارزان برای کارگران داخلی استفاده شود، اتخاذ خواهد کرد.

حزب کارگر استرالیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، حداقل حقوق و دستمزد کارگران متخصص خارجی در استرالیا را افزایش خواهد داد. حزب کارگر می گوید این تصمیم را به منظور پیشگیری از آنکه از این افراد به عنوان جایگزینی ارزان برای کارگران داخلی استفاده شود، اتخاذ خواهد کرد.

بیل شورتن رهبر حزب کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، مقررات کنونی پیرامون کارگران خارجی در استرالیا را بازنویسی خواهد کرد. آقای شورتن می گوید در مقررات بازنویسی شده جدید، حداقل حقوق و دستمزد کارگران متخصصی که با ویزاهای موقت در استرالیا کار می کنند، افزایش خواهد یافت. رهبر حزب کارگر می گوید این کار به منظور پیشگیری از آنکه از این افراد به عنوان نیروی کار ارزان قیمت استفاده شود، انجام خواهد شد.

آقای شورتن که در شمال ایالت کوئینزلند کارزار انتخاباتی خود را دنبال می کند، تمرکز خود را معطوف موضوع روابط صنعتی کرده است.

رهبر حزب کارگر استرالیا وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، حداقل سقف حقوق و دستمزد کارگران ماهر خارجی را به میزان ۱۰ هزار دلار افزایش دهد. آقای شورتن گفت امیدوار است با افزایش نرخ پایه حقوق این افراد به ۶۵ هزار دلار در سال، از آنها دیگر به عنوان نیروی کار ارزان برای جایگزین کردن با نیروی کار داخلی استفاده نشود.

به موجب وعده حزب کارگر، کارفرمایان ملزم به ارائه یک توافق نامه کاری به کارگران خارجی خواهند بود. آنها همچنین باید مشخصات تماس مربوط به خدمات حمایتی را نیز در اختیار کارگران ماهر خارجی قرار دهند.

به موجب پیشنهاد حزب کارگر، قدرت و اختیارات سازمان Fair Work Ombudsman نیز افزایش خواهد یافت و کارمندان این سازمان اجازه خواهند یافت تا در خصوص بیزنس ها یا کارفرمایانی که ظن آن می رود که قانون مهاجرت استرالیا را زیر پا می گذارند، تحقیقاتی را انجام دهند.

در حال حاضر تقریبا ۱/۶ میلیون نفر با ویزاهای موقتی که اجازه کار کردن به آنها در استرالیا می دهد، در استرالیا حضور دارند.