Coming Up Sat 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

تظاهرات مردم نتیجه داد: تشکیل کمیته مستقل تحقیق درباره مرگ بومیان در زندان

Thousands of protesters kneel and salute at a Black Lives Matter rally in Sydney Source: AAP

این طرح در روز چهارشنبه توسط حزب سبزها و با تصدیق " تعداد بالا وغیرقابل قبول مرگ بومیان استرالیا در زندان" به پارلمان نیوساوت ولز ارائه شد.

این تحقیق پارلمانی چند حزبی در نتیجه تظاهرات مردم سیدنی در حمایت از جنبش Black Lives Matter صورت می گیرد. این کمیته شش عضوه متشکل از نماینده هایی از دولت، اپوزیسیون و  نمایندگان مستقل خواهد بود.

به گزارش گاردین، تشکیل این کمیته به معنای پایان پروسه ای است که تظاهرکنندگان از آن به عنوان "تحقیق پلیس درباره پلیس" یاد میکنند. خانواده هایی که عزیزانشان را  در زمانی که آنها تحت نظر پلیس و یا در زندان بوده از دست داده اند، خواهان تشکیل یک بدنه مستقل شده بودند تا امکان بازرسی و تفحص مستقل در این زمینه فراهم شود.

نماینده سبزها در پارلمان، دوید شوبریج، گفت که پیشتر شش گروه جداگانه نظارت وجود داشت تا عملکرد زندان های ایالت نیو ساوت ولز را بررسی کند، اما هیچ کدام ظرفیت آن را نداشتند تا پس از وقوع هر مرگ، بازرس های مستقلی را برای جمع آوری مدارک به زندان ها بفرستند.

او در پیامی در روز پنج شنبه گفت: " این یک پیروزی برای خانواده و جوامع شجاع بومیان می باشد که برای دهه ها تلاش کرده و از سیاستمداران خواسته اند تا صدای آنها را بشنوند".

او افزود: " در اوایل این ماه، صدها هزارنفر به خیابان های سیدنی آمدند تا به مرگ بومیان در زندان اعتراض کنند و این کمیته نخستین قدم به سمت بیان خواسته های آنها برای عدالت است".

NSW Police ahead of the planned Black Lives Matter vigil at Sydney Town Hall.
NSW Police ahead of the planned Black Lives Matter vigil at Sydney Town Hall.
AAP

پروفسور لریسا برت  از دانشگاه تکنولوژی سیدنی، گفت که این طرح گام نخست مهمی برای داشتن "پروسه ای شفاف تر" در تحقیقات مربوط به مرگ در زندان است. او ادامه داد: " این لحظه، لحظه ایست که باید از کار و تلاش مستمری که خانواده های بومیانی که اعضای خود را در زندان از دست داده، در خط مقدم انجام داده اند و همچنان مصمم بودند که اجازه ندهند این مصیبت بر سر دیگران بیاید، قدردانی کرد".