Coming Up Sat 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

شورای شهر سیدنی درباره شبانه روزی شدن ساعات کاری در مرکز این شهر تصمیم می گیرد

Source: AAP Image/Sam Mooy

کلاور مور شهردار سیدنی می گوید شورای شهر این شهر در پاسخ به درخواست ساکنان این شهر برای بهبود اقتصاد شبانه در این شهر، شبانه روزی کردن تجارت در مرکز شهر را تحت بررسی قرار می دهد.

کلاور مور شهردار سیدنی می گوید شورای شهر این شهر در پاسخ به درخواست ساکنان این شهر برای بهبود اقتصاد شبانه در این شهر، شبانه روزی کردن تجارت در مرکز شهر را تحت بررسی قرار می دهد.

شورای شهر سیدنی در خصوص معرفی ساعات جدید کاری برای بیزنس های واقع در مرکز شهر بررسی هایی را انجام می دهد. گفته شده این اقدام به منظور تغییر ساعات کاری بیزنس های واقع در مرکز شهر و شبانه روزی کردن آن صورت گرفته است.

کلاور مور شهردار سیدنی می گوید شورای شهر سیدنی در پاسخ به درخواست های متعدد از طرف هزاران نفر از ساکنان این شهر برای بهبود اقتصاد شبانه این شهر، این موضوع را تحت بررسی قرار می دهد.

این تغییرات در صورت تصویب، شامل افزایش ساعات کاری بیزنس های فاقد مجوز و مناطقی خواهد شد که بیزنس ها در آن می توانند تا ساعاتی از شب به فعالیت خود ادامه دهند. این مناطق عبارتند از  Barangaroo و Green Square. این سلسله تغییرات همچنین شامل افزایش ساعات کاری برای فعالیت های فرهنگی و یک مکان فرهنگی جدید ۲۴ ساعته در منطقه Alexandria خواهد شد.

گفتنی است برخی از این تغییرات منوط به قوانین دولت نیوساوت ولز در رابطه با تعطیلی برخی از مراکز تجاری در ساعات مقرر خواهند شد.

تصمیم گیری در خصوص افزایش ساعات کاری بیزنس ها در مرکز تجاری شهر سیدنی قرار است امشب دوشنبه ۱۳ مه در جلسه ماهانه شورای شهر سیدنی انجام گیرد.

در صورتی که این برنامه توسط شورای شهر سیدنی به تصویب برسد، بیزنس ها خواهند توانست از طریق یک فرایند ویژه، درخواست خود را برای افزایش ساعات کاری جدید، تسلیم شورای شهر سیدنی کنند.