Coming Up Mon 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Sinhala radio

Business and Investment වීසා යටතේ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වීමට ඇති අවස්ථා ගැන තොරතුරු SBS සිංහල වෙතින්

Australia's Business Innovation and Investment Program provides a pathway to permanent residency for investors, innovators, entrepreneurs and business people. Source: Getty Images/Ezra Bailey

ව්‍යාපාර නවෝත්පාදන හා ආයෝජන වැඩසටහන ආයෝජකයින්ට, නවෝත්පාදකයින්ට, ව්‍යවසායකයින්ට සහ ව්‍යාපාරික කුසලතා සහ පළපුරුද්ද ඇති පුද්ගලයින්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

2012 සිට මෙම වැඩසටහන ඕස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකය සඳහා ඩොලර් බිලියන 16 කට ආසන්න ආයෝජන වලින් දායක වී ඇත. දැන්, 2012 න් පසු වසර 2021 ජුලි 1 වැනිදා සිට  පළමු වතාවට රජය සැලකිය යුතු වෙනස්කම් කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ප්‍රධාන කරුණු 

  • වීසා බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව නවයෙන් හතර දක්වා අඩු කර ඇත
  • පුද්ගලික හා ව්‍යාපාර වත්කම් පරීක්ෂණය ද වෙනස් කොට ඇති අතර වත්කම් අගය ඉහල දමා ඇත 
  • ව්‍යවසායකයීන් සදහා වූ ඩොලර් ලක්ෂ 2ක අවශ්‍යතාවද ඉවත් කොට තිබේ  

වීසා උප කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම 

ව්‍යාපාර වීසා වැඩසටහන ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන් 2012 න් පසු ප්‍රථම වතාවට රජය විසින් ව්‍යාපාර නවෝත්පාදන ප්‍රවාහය සඳහා වන අයදුම්පත් අවශ්‍යතා 188A ලෙස වෙනස් කර තිබේ.

132 වීසා බලපත්‍රය වූ කෙලින්ම ස්ථිර පදිංචිය සඳහා වන විකල්පය ඉවත් කර ඇති අතර, එබැවින් දැන් ව්‍යාපාර ආයෝජකයින්ගේ වීසා සියල්ලම උප කාණ්ඩ  188 තුළ පවතිනු ඇත, පසුව ඔවුන් 888 හරහා ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මාරුවීමක් කරනු ඇත.


 මෙම ලිපිය SBS සිංහල සේවය මඟින් සම්පාදනය කරන ලද ලිපියකි. මෙහි ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී හෝ පිටපත්  කරගැනීමේදී SBS සිංහල සේවය වෙතින් උපුටා ගත් බවට සඳහන් කිරීම මඟින් කර්තෘ හිමිකාරීත්වය ලබාදීමට කාරුණික වන්න.


වීසා කාණ්ඩ  188 සඳහා එක් වෙනසක් වන්නේ ඔවුන්ට වෙනස් කාල සීමාවක් තිබීමයි. එය  වසර පහක් සඳහා ප්‍රදානය කරනු ඇත,

ස්ථිර පදිංචිය කරා යාමට නම්, වසර තුනක් තුල  යම් දේ සපුරා ගත යුතුය. එබැවින්, ස්ථිර පදිංචිය කරා යාමට පෙර අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකි වන පරිදි අයදුම්කරුට තව ටිකක් කාලය හා නම්‍යශීලී බවක් ලබා දීම මෙයින් සිදුවේ

Doctor in warehouse with DNA made of balloons
The four BIIP streams fall under the Subclass 188/888 permanent residency pathway
Getty Images/Anthony Harvie

ව්‍යාපාරික වත්කම් අගය ඉහල දැමීම 

ව්‍යාපාර වීසා වැඩසටහන ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන් 2012 න් පසු ප්‍රථම වතාවට රජය විසින් ව්‍යාපාර නවෝත්පාදන ප්‍රවාහය සඳහා වන අයදුම්පත් අවශ්‍යතා 188A ලෙස වෙනස් කර තිබේ.

188 A වීසා කාණ්ඩය  සඳහා වන වෙනස නම් ආයෝජන මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් පුද්ගලික හා ව්‍යාපාරික වත්කම් ඩොලර් 800,000 සිට ඩොලර් මිලියන 1.25 දක්වා වැඩි කර ඇති අතර පිරිවැටුම් අවශ්‍යතාවය ද වැඩි කර ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය වසර හතර තුළ  වසර 2ක් සදහා ඩොලර් 500,000 ක් ලෙස නියම කර තිබූඩොලර් 750,000 ක පිරිවැටුමක් ඇති බව පෙන්නුම් කළ යුතුය.


doctor examining hologram of human anatomy
For the Business Innovation stream the level of investment has been increased
Getty Images/Colin Anderson Productions

 

ආයෝජක හා Significant Investor ධාරාව

 Significant Investor   ආයෝජක ධාරාව සඳහා වන ආයෝජන අවශ්‍යතාවය ඩොලර් මිලියන 5 ක් ලෙස පවතින අතර ආයෝජක ප්‍රවාහයේ අයදුම්කරුවන්ට දැන් ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් ආයෝජනය කළ යුතු අතර එය ඩොලර් මිලියන 1.5 සිට ඉහළ යාමකි.

මීට පෙර අයදුම්කරුවන්ට ප්‍රාන්ත රජයේ බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කළ හැකි නමුත් දැන් ඔවුන් Complying Investment Framework මගින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ආයෝජනවලට අනුකූලව ආයෝජනය කළ යුතුයි

 


businessman working on computer in his office
Previously applicants were able to invest in the state government bonds, but now they must finance complying investments
Getty Images/Evgenia Siiankovskaia

ව්‍යවසායකයින්ට වූ ධාරාව සදහා වත්කම් අවශ්‍යම නොවේ 

ඔබට හොඳ වාණිජ අදහසක්  ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙන ඒමට හැකි බව පෙන්විය හැකි නම්, ඔබට වීසා 188 සඳහා කෙලින්ම යා හැකිය. අතීතයේ දී, යම් ආකාරයක අරමුදලකින් ඩොලර් 200,000 ඒ සදහා  අවශ්‍ය විය.

නැතහොත් බොහෝ විට විශ්ව විද්‍යාලයක් මගින් එම ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට එකග විය යුතුව තිබිණ. දැන් එම ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යම වන්නේ නැහැ 

young people in a modern office
Applicants under the Entrepreneur stream need to be endorsed by a State or Territory government
Getty Images/Kelvin Murray

ආගමන විගමන අමාත්‍ය Alex Hawke පවසන්නේ මෙම වෙනස්කම් මගින් තවත් ඕස්ට්‍රේලියානු රැකියා උත්පාදනය කිරීමටත්, ප්‍රධාන අංශවල වර්ධනය කිරීමටත්, වසංගතයෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතියට සහාය වීමටත් හැකි වනු ඇති බවයි.

“ඕස්ට්‍රේලියාව ආයෝජකයින් සඳහා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් වන අතර මෙම වෙනස්කම් නැගී එන ව්‍යවසායන්, ඕස්ට්‍රේලියානු අදහස් වාණිජකරණය සහ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනයට සෘජුවම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත” යනුවෙන් ඔහු 2021 මැයි මාසයේ වෙනස්කම් නිවේදනය කළේය. 

ව්‍යාපාර, ආයෝජන සහ නවෝත්පාදන වැඩසටහනේ නවතම වෙනස්කම් පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

the Department of Home Affairs website


මෙම ලිපිය SBS සිංහල සේවය මඟින් සම්පාදනය කරන ලද ලිපියකි. මෙහි ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී හෝ පිටපත්  කරගැනීමේදී SBS සිංහල සේවය වෙතින් උපුටා ගත් බවට සඳහන් කිරීම මඟින් කර්තෘ හිමිකාරීත්වය ලබාදීමට කාරුණික වන්න.


 

Source SBS Sinhala program
This story is also available in other languages.