Coming Up Sun 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Slovak radio

Čo sú “Bridging” víza ?

A bridging visa acts as a bridge between lodgement of a visa and the determination of that application. Source: Getty Images/Jodie Griggs

Počet držiteľov provizórnych víz, takzvaných “bridging” víz, dosiahol v marci 2021 v Austrálii historické maximum - vyše 350 tisíc. Čo sú to teda BRIDGING VÍZA, s akými podmienkami sú udeľované a aké práva má ich držiteľ?

Keď niekto v Austrálii požiada o víza, udelia mu takzvané BRIDGING víza, ktoré mu umožnia legálne zotrvať v krajine, kým úrady rozhodujú o jeho žiadosti.

Existuje niekoľko typov provizórnych Bridging víz, v závislosti od okolností žiadateľa.


 

ČO TREBA VEDIEŤ

 

  • “Bridging” víza sú akýmsi „mostom“ medzi dvoma samostatnými typmi víz.

  • Iba držitelia typu BVA a BVB môžu odísť a vrátiť sa do Austrálie, kým sú na Bridging vízach

  • BVC a BVE zvyčajne nepovoľujú pracovať, ale ich držitelia môžu o pracovné povolenie požiadať.


 

 

Čo sú to Bridging Víza?

Všetky osoby, ktoré nie sú občanmi Austrálie, majú podľa zákona možnosť zotrvať v krajine, ak sú im k tomu udelené víza. Ak niekomu vypršia súčasné víza a nové víza mu ešte udelené neboli, provizórne “bridging” vízum mu dá dočasné povolenie k pobytu.

Podľa právnika Alana Rigasa z agentúry Alan Rigas Solicitors: „Získanie premosťujúceho víza nemožno chápať ako výsledok; je to len jeden z krokov k výsledku, ktorým je alebo nové vízum v Austrálii, alebo čas na vybavenie odchodu z Austrálie, ak sa ukáže, že tu bol žiadateľ nezákonne”.

“Bridging vízum slúži ako most medzi žiadosťou o vízum a rozhodovaním o jej schválení”

 

surfing
The Australian migration zone is a legal device created by the Australian government for the purpose of Australia's visa policy and immigration policy.
Pexels/Pixabay

Poznáme niekoľko typov Bridging víz: BVA, BVB, BVC, BVD, BVE, BVF a BVR

Všetky sa výrazne odlišujú aj tým, aké práva udeľujú ich držiteľom.

 

 

„Existuje hierarchia. Navrchu je BVA vízum, a každým krokom dolu idete akoby do Danteho pekla. Každé ďalšie vízum je náročnejšie získať, viažu sa k nemu tvrdšie podmienky, a iná je aj doba platnosti.“ hovorí Ravi Vaswani, právny zástupca pre migráciu v PocketLegal v Sydney. 

“Keď porovnávate BVA a BVR vízum, akoby ste porovnávali dva rozdielne svety”

 

Bridging víza A (BVA)

 

BVA sa udeľuje niekomu, kto podá žiadosť o samostatné vízum v Austrálii, kým je držiteľom iného platného víza. 

Ako vysvetľuje Alan Rigas, BVA má spravidla rovnaké podmienky ako vízum platné v čase podania žiadosti: „Ak máte napríklad turistické vízum a žiadate o študentské vízum, vydá sa vám premosťovacie vízum A“.

Jednou z najväčších výhod BVA je možnosť cestovania do zahraničia na obmedzený čas. Hoci pri rozhodovaní o tejto žiadosti musia byť žiadatelia priamo v Austrálii. 

 

Bridging víza B (BVB) 

Keď držiteľ BVA víza požiada o povolenie vycestovať do zámoria, podá žiadosť o premosťovacie vízum B.

S ním môže odísť a vrátiť sa do Austrálie počas určeného cestovného obdobia, kým sa vybavuje jeho originálna žiadosť o samostatné vízum.

plane
Only people on a BVA or a BVB can apply for a BVB.
Getty Images/Issarawat Tattong

“To vám to umožní opustiť Austráliu a vo všeobecnosti so sebou prináša rovnaké podmienky ako BVA. Väčšina ľudí to teda využije, vráti sa z výletu a zostane na BVB. Opakované cestovanie síce povolené nie je, ale podmienky zostávajú rovnaké, aké boli viazané k vízam BVA“, vysvetľuje Ravi Vaswani.

Bridging víza C (BVC)

BVC vízum sa udeľuje tým, ktorí požiadajú o samostatné víza v Austrálii, avšak urobia tak až po vypršaní platnosti ich originálnych víz.

Napríklad keď niekto, kto je na turistických vízach, požiada o študentské víza, v čase schvaľovania jeho žiadosti mu udelia BVA. Turistické víza mu medzičasom vypršia a on sa rozhodne, že chce požiadať o sponzorované pracovné víza. Keďže v tom čase už ale nie je držiteľom skutočných, ale len provizórnych víz, budú mu udelené Bridging víza BVC.

BVC sa udeľujú aj tým, ktorí boli v Austrálii nezákonne, avšak neboli pred podaním žiadosti o nové víza zadržaní.


Vo všeobecnosti platí, že ak ste na BVC vízach, nemáte právo pracovať. Ravi Vaswani vysvetľuje: “ BVC vám povoľuje zostať v Austrálii, kým úrady spracúvajú vašu žiadosť o skutočné vízum, avšak nezahŕňajú pracovné práva”.

“ Môžete o ne požiadať, a ak budete uspešní, udelia vám nové BVC vízum, z ktorého vymažú príslušnú podmienku týkajúcu sa zákazu práce”

 Ak držiteľ BVC víza opustí Austráliu, nemôže sa vrátiť späť, až kým mu nebude udelené ďalšie vízum.

 

Bridging víza E (BVE)

Premosťovacie “bridging vízum” E vám umožní legálne zotrvať v Austrálii, kým si vybavujete odchod, dokončujete potrebné imigračné náležitosti, alebo čakáte na rozhodnutie imigračného úradu. Podľa Ravi Vaswaniho:

“Bridging víza E dostanete vtedy, keď sa stanete nezákonným občanom. Teda keď platnosť vašich bridging víz vyprší, alebo vám ich zrušia” 

Vtedy musíte vysvetliť, čo sa stalo a doložiť potrebné dokumenty spojené s odchodom z Austrálie “aby ste sa vyhli riziku možného zadržania a následného vyhostenia z krajiny.” 

Viza BVE sa udeľujú aj v prípade, keď sú vaše víza zrušené a vy sa rozhodnete podať námietku voči rozhodnutiu úradu.

 

 

Pán Vaswani zároveň dodáva, že zatiaľ čo z víz typu BVC môžete požiadať o mnoho iných typov víz (vrátane takzvaných skilled migration víz založených na vašej odbornosti), z BVE máte len niekoľko možností, napr. partnerské, ochranné, alebo nemocenské víza.

 

Pracovné práva a ako ich získať

Ako bolo spomenuté vyššie, BVE, podobne ako BVC nepovoľuje ich držiteľom pracovať. Môžu však požiadať o výnimku na základe finančných ťažkostí. 


builder
Usually a BVE, like a BVC, does not come with work rights.
Burst/Pexels

 

Platnosť provizórnych Bridging víz

Obdobie, na aké sa udeľujú bridging víza, záleží od mnohých faktorov. Ako hovorí Alan Rigas: “Všeobecne platí, že ak ste požiadali o ďalšie vízum, provizórne bridging vízum zostane v platnosti ešte 35 dní po vydaní rozhodnutia o vašej žiadosti.”

Tých 35 dní vám pomôže v prípade, ak bola vaša žiadosť zamietnutá a vy proti tomu podáte námietku, alebo máte 35 dní na zorganizovanie odchodu z krajiny v prípade, keď vám bola zamietnutá aj samotná námietka. 

“Počas tých 35 dní si môžete zariadiť odchod z krajiny, resp. požiadať o iný typ víz, ak na to máte nárok”, pokračuje pán Rigas.

Platnosť bridging víz typu BVE je závislá od toho, či uz máte zabezpečený odlet, vtedy je skrátená, alebo či ste požiadali o ďalšie prešetrenie, napríklad na úrovni ministerstva.


suitcase travelling
If you hold a BVC you cannot travel abroad under any circumstances.
Alexandr Podvalny/Pexels

Existujú aj menej používané typy provizórnych víz

BVD, BVR a BVD

Bridging víza D sa udeľujú tým, ktorí sa pokúsili, avšak nepodarilo sa im požiadať o samostatné víza.

Napríklad keby na imigračnom úrade nebol akreditovaný pracovník, ktorý by mohol so žiadateľom o vízum urobiť pohovor, alebo žiadateľ nezaplatil potrebný poplatok, alebo vyplnil isté políčko v žiadosti nesprávne, ale bude schopný napraviť to v nasledujúcich piatich pracovných dňoch. 

Potom by mal takýto žiadateľ nárok na víza typu BVC.

 

Bridging víza R (BVR) sú pre tých, ktorí sú v imigračných detenčných centrách, 

a ich vysťahovanie z Austrálie je ťažko uskutočniteľné. BVR im umožnia dočasné prepustenie z detenčného centra, kým sa vybaví ich odchod z krajiny.
 

 

Bridging vízum F (BVF) sa používa výlučne pre ľudí, ktorí nemajú iné vízum a u ktorých sa predpokladá, že boli obeťami obchodovania s ľuďmi alebo otroctva. 

Tento typ víza sa udeľuje len zriedka.

 

V niektorých prípadoch je možné požiadať o provizórne “bridging” vízum priamo na ministerstve vnútra, ale v zložitých situáciách je vhodné vyhľadať právnu pomoc čo najskôr, najmä ak už platnosť víza vypršala.

 

Source SBS
This story is also available in other languages.