Coming Up Sun 7:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Slovak radio

COVID-19: Náznaky, príznaky, služby a spoločenský odstup

Stanica SBS je určená na poskytovanie dôveryhodných správ, ktoré vás majú informovať o prepuknutí vírusu COVID-19 v slovenčine. Tieto dôležité fakty obsahujú povinnú informáciu pre všetkých členov pospolitosti.

Ostaňte doma. Ostaňte v bezpečí. Ostaňte v spojení. Zachráňte životy. 

Informácie o postupnom uvoľnovaní obmedzení pe COVID-19 v jednotlivých štátoch konkrétne a pesnejšie nájdete tu:

https://www.sbs.com.au/language/slovak/ako-australske-staty-a-uzemia-uvolnuju-obmedzenia-pre-koronavirus

Ak pociťujete finančné ťažkosti, navštívte stránku https://moneysmart.gov.au/ alebo volajte National Debt Helpline na číslo 1800 007 007.

Platba zvaná Pandemic Leave Disaster Payment

Federálna vláda zaviedla platbu $1,500 zvanú Disaster payment na pandemickú dovolenku. Už je dostupná vo Viktórii, Tasmánia, Západnej Austrálii a čoskoro aj v Novom Južnom Walese. Queensland sa možno tiež pridá k dohode s federálom.  Môžu ju využiť tí, čo už vyčerpali svoje nemocenské dávky u zamestnávateľa,  nedostávajú Jobkeeper ani Jobseeker, necítia sa dobre a sú doma v izolácii pre styk s niekým, kto bol pozitívne testovaný. Môže pomôcť aj návštevníkom na krátkodobé víza. 

Platby zvané Jobseeker a Jobkeeper

budú pokračovať aj po septembri, Jobkeeper až do marca 2021, ale so zníženou sumou, Jobseeker do decembra a vláda potom oznámi, čo bude po Novom roku.   

Jobseeker

Dostanú ju ľudia vo veku od 22 rokov do dôchodkového veku, čo sú nezamsetnaní a aktívne hľadajú prácu schválenou činnosťou, aby ju našli. Zahŕňa to aj obdobie choroby alebo zranenia, keď nemôžete vykonávať svoju obvyklú prácu alebo štúdium. 

Jobseeker platbu (podpora v nezamestnanosti, alebo po strate zamestnania, keď váš príjem činí menj než 106 dolárov dvojtýždňovo) znižujú od septembra z 1115 dolárov dvojtýždňovo na 815.  Tiež od septembra už môžete mať aj nejaký povolený príjem do $300 dvojtýždňovo a stále sa kvalifikujete na Jpríspevok obseeker. Avšak od 4. augusta musí každý, čo dostáva podporu, vedno s pracovnými agentúrami aktívne hľadať zamestnanie najmenej mesiac, aby mohol poberať podporu. 

Jobkeeper

Túto platbu smú dostať ľudia už od 16 rokov, živnostníci, zamestnanci na plný i polovičný úväzok , alebo aj na čiastočný, ak pracujú na rovnakom mieste už dlhšie aspoň 12 mesiacov k 1. marcu 2020. Mladiství vo veku 16 a 17 rokov musia byť finančne nezávislí. 

Jobkeeper (príspevok pre tých, čo nestratili zamestnanie, ale sú dočasne odstavení, nemôžu pracovať ani z domu a zamestnávateľ ich bez tržieb nemá z čoho platiť, no chce si ich udržať) sa tiež zmení od septembra a rozdelí sa na kategórie na plný úväzok a na čiastkový.  Tí, čo pracujú na plný, dostávajú do septembra $1500 dvojtýždňovo, alebo 750 na týždeň hrubých podľa mzdových termínov, ale od septembra dostanú už len 1200 a od januára do marca 2021 len 1000 dolárov dvojtýždňovo. Zamestnanci na čiastkové úväzky tiež dostávajú teraz až do septembra $1500, potom však do januára $750 a od januára do marca  2021 už iba $650. 

 Ako sa COVID-19 šíri?

COVID-19 sa šíri z osoby na osobu prostredníctvom:

 • tesného kontaktu s osobou, ktorá je nakazená, alebo už 24 hodín predtým než sa objavia jej symptómy.
 • tesného kontaktu s osobou, ktorej potvrdili nákazu a kašle alebo kýcha.
 • dotyku predmetov alebo povrchov (ako napríklad kľučky na dverách alebo stoly), ktoré sú kontaminované po kašli alebo kýchnutí osobou, čo má potvrdenú nákazu, a potom dotykom vašej ruky na tvári alebo ústach. 

Austrálska vláda odpoúča všetkým stiahnuť si aplikáciu COVIDSafe. Viac na stránke   

https://www.sbs.com.au/language/slovak/australia-spustila-mobilnu-aplikaciu-covidsafe-na-sledovanie-pohybu-a-kontaktu-s-koronavirusom

Aké sú symptómy vírusu COVID-19?

Symptómy koronavírusu môžu siahať od mierneho ochorenia až po zápal pľúc, ako informuje oficiálna stránka federálnej vlády.

Symptómy COVIDu-19 sa podobajú na iné druhy prechladnutia alebo chrípky a zahŕňajú:

 • Horúčku
 • Boľavé hrdlo
 • Kašeľ
 • Únavu
 • Ťažkosti s dýchaním a dchavičnosť
 • Inými príznakmi môžu byť tečúci nos, bolenie hlavy, bolesti svalov, nevoľnosť, hnačka, zvracanie, strata chuti a čuchu, a iné. 
 • Nejestvuje špecifická liečba koronavírusu. Väčšina symptómov sa však dá zvládať v lekárskej opatere. Antibiotické lieky nezaberajú na vírusy.

Úrady vytvorili internetovú stránku na zistenie a určenie symptómov pod názvom COVID-19 Symptom Checker, ktoré nájdete z domu na linke     https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details    

Čo robiť, ak mám takéto symptómy?

Ak zistíte tieto symptómy počas 14 dní od príchodu do Austrálie, alebo do 14 dní od chvíle, čo ste mali kontakt s niekým nakazeným vírusom COVID-19, súrne volajte lekára telefonicky na dohodnutie návštevy alebo telefonujte na horúcu linku Informácií o Koronavíruse (National Coronavirus Health Information Hotline) na čísle 1800 020 080. Nenavštevujte lekára alebo kliniku, kým ste ich telefonicky neinformovali o symptómoch. 

Pred vašou návštevou, zavolajte kliniku alebo nemocnicu a povedzte im, že ste cestovali, alebo ste možno boli v kontakte s nakazenou osobou. Musíte ostať v izolácii doma, v hoteli, alebo zdravotníckom zariadení, kým vám verejní zdravotnícki činitelia potvrdia, že váš návrat do bežných životných aktivít je bezpečný.

Ak si želáte s niekým hovoriť o symptómoch,  volajte horúcu linku Informácií o Koronavíruse (National Coronavirus Health Information Hotline) na čísle 1800 020 080, ktorá funguje 24 hodínn denne. 

Nájdite si takúto kliniku blzko vášho miesta  a zistite si, ako sa dá objednať:  https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/coronavirus-covid-19-gp-respiratory-clinics)

Ak takúto kliniku nájdete, navštívte internetovú stránku pre váš štát  na viac informácií a služieb:

 https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

Ak máte ťažkosti s dýchaním, alebo sa dostanete do zdravotnej núdze, volajte 000.

Kto má najväčšie riziko vážneho ochorenia?

Niektorí ľudia s nákazou ani nemusia byť chorí, niektorí prejavujú mierne symptómy, z ktorých sa ľahko vyliečia, a iní môžu vážne ochorieť veľmi rýchlo. Z doterajších skúseností s koronavírusmi ľudia s najväčším rizikom vážneho ochorenia sú:

 • Ľudia so zníženou odolnosťou.
 • Starší ľudia nad 70 rokov
 • Ľudia nad 65 rokov s chronickými zdravotnými ťažkosťami, ktoré budú posudzované rôzne podľa vážnosti a núdze.
 • Domorodci aborigénskeho pôvodu alebo Ostrovania Torreskej úžiny už od veku 50 rokov s chronickým zhoršením zdravia.

Ako môžete pomôcť zabrániť rozšíreniu COVIDu-19?

Dodržiavaním čistej hygieny rúk a pri kýchaní a kašľaní, dodržiavaním vzdialenosti od ostatných, keď ste chorí, a toto je najlepšia prevencia pred väčšinou vírusov. Mali by ste:

 • neodchádzať z domu, ak nemusíte.
 • Dodržiavať spoločenský odstup najmenej pol druha metra od iných a pravidlo 4 metre štvorcové na osobu.
 • Umývať si ruky často mydlom a vodou, pred a po každom jedle, a po každom použití toalety.
 • Zakryť si ústa pri kýchaní a kašľaní, použiť vreckovku, potom ju zahodiť a vyčistiť si ruky antibakteriálnym prostriedkom na báze alkoholu. 
 • Ak sa necítite dobre, s nikým sa nestýkajte a ostaňte najmenej pol druha metra vzdialení.
 • Praktizujte osobnú zodpovednosť, ostávajte doma tak dlho, ako je to možné.

Karanténa pre cestujúcich vracajúcich sa do Austrálie:

Kto musí byť povinne v samoizolácii?

 a. Všetci ľudia, čo prišli do Austrálie, alebo sa mohli dostať do úzkeho styku s niekým, čo mal potvrdenú nákazu COVID-19, musia ostať samoizolovaní 14 dní. 

 b. Cestujúci, čo pricestovali do Austrálie, musia nastúpiť do samoizolácie na 14 dní v určených zariadeniach, napríklad hoteloch. Budú odvezení do určených zariadení po primeranej prisťahovaleckej, colnej a dôkladnej zdravotnej prehliadke. 

 c. Ak vám potvrdili diagnózu COVID-19, musíte ostať doma:
 • nesmiete ísť na verejnosť napríklad do práce, školy, nákupných stredísk, skôlky alebo univerzity
 • musíte niekoho požiadať, aby vám nosil jedlo a iné potreby, a nechal vám to pred dverami príbytku
 • nevpúšťajte návštevy alebo hostí, bývať s vami smú len tí, čo obyčajne žijú s vami v dome

Spoločenský odstup (Posledná aktualizácia)

Spoločenský odstup je jednou z ciest, ako pomôcť spomaliť šírenie vírusov ako COVID-19. Čím viac miesta je medzi vami a ostatnými, tým ťažšie sa vírus šíri.

Odstup zahŕňa aj vyhýbanie sa dotyku rôznych predmetov a povrchov (ako kľučky na dverách alebo stolov) nakazených od kašľania alebo kýchania osôb s potvrdenou nákazou COVID-19.

Zostaňte doma

Federálna vláda nariadila všetkým Austrálčanom zostať doma s výnimkou:

 • nákupu potrebného jedla a zásob;
 • lekárskych a zdravotníckych potrieb, vrátane  opatery a súcitnej potreby;
 • cvičení a prechádzok v súčinnosti s verejnými obmedzeniami zhromažďovania;
 • cesty do práce a z práce a na štúdium, ak sa to nedá z domu.

Môžeme navštíviť rodinu a priateľov v starobincoch?

Prepuknutie akéhokoľvek vírusu v starobincoch môže vyvolať výrazné problémy. Avšak COVID-19 predstavuje osobitne vážne zdravotné riziko pre starších ľudí. Preto vošli do platnosti nariadenia, aby boli starší ľudia v starobincoch chránení.

Všeobecným pravidlom v Austrálii je, že nesmiete navštíviť domovy dôchodcov, ak ste:

 • sa vrátili zo zahraničia posledných 14 dní.
 • boli v kontakte s nakazenou osobou s COVIDom-19 posledných 14 dní.
 • dostali horúčku alebo symptómy dýchacích ochorení (kašeľ, boľavé hrdlo, ťažkosti s dýchaním).

Musíte mať očkovanie proti chrípke, ak chcete navštíviť akýkoľvek domov dôchodcov.

Jednotlivé štáty a územia Austrálie môžu mať vlastné zvlášte pravidlá, ale nesmú odporovať federálnym odporúčaniam.  

Musíme nosiť ochranné rúško?

Súčasný nárast šírenia COVIDu-19 v komunitách v Austrálii spôsobil, že  v niektorýh štátoch teraz odporúčajú alebo vyžadujú nosenie rúšok. Vyžadujú sa vo Viktórii (na jej niektorých miestach sa iba odporúčajú) pre prudký nárast prípadov nákazy. https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july 

Obyvatelia Nového južného Walesu majú zvážiť používanie rúšok, obzvlásť v najväčších ohniskách a tam, kde sa nedá dodržať predpísaný telesný odstup. Hoci sa rúška pridajú ako ďalšia ochrana, stále je potrebné

 • ostať doma keď sa necítite dobre,
 • dodržať odstup 1,5 metra
 • nezhromažďovať sa vo veľkých počtoch alebo preplnených vnútorných priestoroch
 • dodržiavať ústnu hygienu a umývanie rúk

Ak dôjde k zmenám nariadení o nosení rúšok v jednotlivých štátoch, je dôležité, aby ste ich sledovali. 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19

Cesty do a z Austrálie

Austrálčania sa musia vyhnúť domácemu cestovaniu nie nevyhnutného charakteru.  Štáty a územia môžu uplatniť vlastné obmedzenia, vrátane zatvorenia svojich hraníc. 

Povinné zhromažďovanie údajov

Od 1. októbra 2020 platí povinné zhromažďovanie a poskytovanie údajov z domácich letov pre všetky štáty a územia na mapovanie prípadných nakazených - meno, emailová adresa, mobilné alebo iné telefónne čísla, a adresa pobytu v štáte.

Internátne školy

Žiaci všetkých internátnych škôl v krajine smú cestovať domov teraz na jarné prázdniny, obzvlášť tí, čo idú z miest na vidiek. 

Národné zásady verejnej dopravy

Verejná doprava je záležitosťou a zodpovednosťou jednotlivých štátov a území, ale federálna vláda schválila rad zásad na pomoc zvládnuť zdravie a bezpečnosť cestujúcich v sieti verejnej dopravy. Napríklad necestovať, ak sa necítite dobre, dodržiavať odstup od vodičov a ostatných ľudí, vyhnúť sa hotovostnej platbe, a pod. Cestujúci nemiusia mať rúška, ale môžu nosiť, dobrovoľne. Viav informácií o týchto zásadách pre COVID-19 nájdete v dokumente na stránke:    https://www.infrastructure.gov.au/transport/files/COVID19_public_transport_principles_29052020.pdf

Medzinárodní cestujúci

 Najmenej do 24. októbra 2020 platia prísne obmedzenia počtu cestujúcich v lietadlách do austrálskych miest:

 • Melbourne – žiadni cestujúci
 • Sydney – najviac 350 denne
 • Perth – najviac 525 týždenne
 • Brisbane – najviac 500 týždenne
 • Adelaide – najviac 500 týždenne
 • Canberra a Darwin – príprad od prípadu na každý let po prekonzultovaní s úradmi
 • Hobart – žiadne medzinárodné lety

Sydney prijme od 27. septembra ďalších 500 týždenne, Perth a Brisbane tiež, ale najskôr len 200 a potom od 11. októbra ďalších 300 týždenne.

 Všetci cestujúci do Austrálie bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto odletu musia absolvovať 14 dňovú izoláciu v určených ubytovniach predtým, a nechať sa otestovať predtým než smú odísť domov.

Všetci cestujúci, ktorí sa vrátia do Austrálie, sa musia podrobiť testovaniu po nástupe do karantény a tiež tesne pred povolením odísť. 

Austrálčania po prílete vo viacerých prípadoch aj sami zaplatia za pobyt v karanténnom hoteli. Overte si podrobnosti na vládnych stránkach jednotlivých štátov a území:

Nový južný Wales: https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice

Viktória: https://www.dhhs.vic.gov.au/information-overseas-travellers-coronavirus-disease-covid-19

Queensland: https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine

Hlavné mesto (ACT): https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

Južná Austrália: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

Západná Austrália: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

Tasmánia: https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors

Severné územie (NT): https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine

Občania Austrálie a s trvalým sídlom nesmú vycestovať z Austrálie podľa odmedzení pre COVID-19.

Ak predsa len chcet opustiť Austráliu. Môžete požiadať cez internet o výnimku na cestovanie, ak spĺňate tieto kritériá:

 • vaša cesta súvisí s prácou proti nákaze COVID-19, vrátane zdravotnej starostlivosti,
 • vaša cesta je obchodne nevyhnutná pre kriticky dôležitý priemysel (vrátane vývozu a dovozu tovaru),
 • cestujete pre súrne lekárske ošetrenie nedostupné v Austrálii,
 • cestujete zo súrnych a neodvratných osobných dôvodov,
 • cestujete pre súcitnú a humanitárnu príčinu,
 • cestujete v národnom záujme krajiny.

Tranzitné strediská

Cestovné obmedzenia sa menia každú chvíľu. Ak ste sa rozhodli vrátiť do Austrálie, potom:

 • Starostlivo skontrolujete vašu trasu a ostaňte v spojení s vašimi aerolíniami alebo cestovnou kanceláriou,
 • Sledujte oficálne oznámenia aj o vašich tranzitných bodoch a od miestnych úradov
 • Kontaktujte najbližie austrálske veľvyslanectvo alebo konzulát v tranzitnej krajine a opýtajte sa na všetko, čo potrebujete o vstupe a odchode z každej krajiny.

 Viac informácií a aktualizácií nájdete na  stránke   www.smartraveller.gov.au 

Ako vedúci austrálski činitelia spravujú epidémiu?

Federálny ministerský predseda aktivoval plán s názvom Emergency Response Plan for Novel Coronavirus (COVID-19)

Federálna vláda uvoľnila investíciu dve miliardy dolárov od okóbra 2020 do marca 2021 na predĺženie poskytovania telefonických zdravotníckych služieb občanom a jeho rozšírenie tak, aby viac Austrálčanov malo dosah, najmä čo sa týka duševného zdravia.

Spružnené možnosti pre držiteľov niektorých víz

Držitelia víz na Pracovnú dovolenku dostali výnimku z obmedzenia na maximum 6 mesiacov práce u jedného zamestnávateľa, ak pracujú v kritických odvetviach ako zdravotníctvo, starostlivosť o starších, o postihnutých, predškolské zariadenia, poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Títo môžu požiadať o predĺženie pracovných víz.

Účastníci vládneho Programu na sezónne práce a Tichomorskej pracovnej schémy môžu predĺžiť svoje víza až na rok. 

Držitelia dočasných víz pre kvalifikovaných odborníkov, ktorí vlastnia zamestnávateľom sponzorované víza triedy 457 alebo 482, ak stratia prácu, musia nájsť novú do 60 dní, alebo opustiť Austráliu, aj keby mali dosť našetrených prostriedkov alebo podporu nejakej rodiny.  Ak by boli len dočasne odstavení, a nie prepustení, alebo mali znížené pracovné hodiny, nepovažovalo by sa to za porušenie vízových podmienok. Potom majú nárok vziať si zo svojho  dôchodkového šetrenia - Superannuation - povolených 10 tisíc dolárov.

Medzinárodní študenti 

 • môžu ostať iba v prípade, ak stále majú zamestnanie. Ak nemajú prácu, ani finančnú podporu rodiny alebo dosť našetrené, mali by zvážiť  iné možnosti ako sa zariadiť.
 • pracujúci v zariadeniach starostlivosti o starších, alebo ako zdravotná služba, môžu pracovať aj viac než 20 hodín týždenne.
 • môžu si vziať našetrené peniaze zo Superannuation, ak už pracovali v Austrálii viac ako 12 mesiacov. 

Vo Viktórii dostanú medzinárodní študenti výpomocnú platbu 1100 dolárov zo štátneho núdzového fondu na podporu desaťtisícom ľudí v štáte.  Turisti v Austrálii sa majú vrátiť do svojej vlasti , predovšetkým tí, čo tu nemajú podporu v rodine.   

Podpora pre psychické zdravie občanov

Vláda pridala pod systém Medicare 10 dotovaných odborných psychologických terapií pre ľudí zasuahnutých druhou vlnou pandémie COVID-19 najmä z miest postihnutých výraznými obmedzeniami. Takíto ľudia potrebujú plán duševného ozdravenia, ktorý nájdu na stránke https://www.healthdirect.gov.au/mental-health-care-plan a kontrolu o svojho praktického lekára, ktorý rozhodne o pokračovaní odbornej duševnej starostlivosti u psychológa psychiatra alebo iného profesionálneho pracovníka. 

Vláda zriadila internetový portál Head to Health https://headtohealth.gov.au , kde nájdete jediný zdroj schválených informácií a príručku, ako si udržať silné psychické zdravie počas epidémie koronavírusu a samoizolácie, ako podporiť deti a blízkych a ako sa dostať k ďalšej pomoci, opatere a zdravotníckej službe.   

Zabránenie ťažkostí s účtami za energiu, vodu a ďalšie poplatky

Budú poskytnuté rôzne pružné platobné možnosti pre domácnosti aj obchody vo finančnej tiesni. 

 • Nesmú sa odpojiť alebo obmedziť dodávky a služby pre všetkých vo finančnej tiesni,
 • Budú oddialené postupy na vymáhanie peňazí alebo vyslovenie nesolventnosti pre neplatičov,
 • Budú odpustené pokuty za omeškané platby a úroky za nedoplatky,
 • Budú zminimalizované doteraz plánované odstavenia a údržby pre kriticky nevyhnutné práce,
 • Tí, ktorí vládzu platiť, by mali pokračovať s platbami, aby sa nezastavil chod operácií a životne dôležitých služieb od dodávateľov. 

Pre viac podrobností ako sa austrálska vláda vysporadúva s COVIDom-19, navštívte stránku Government response 

Pre viac informácií v angličtine kliknite na stránku  health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert 

Austrálčania musia dodržiavať odstup najmenej  1,5 metra jeden od druhého a zhromažďovanie je dovolené najviac pre dvoch ľudí, ak to nie sú členovia vašej domácnosti. 

 Zistite si presnejšie obmedzenia zhromažďovania v jednotlivých štátoch, najmä práve vo vašom:

 https://www.sbs.com.au/language/slovak/ako-australske-staty-a-uzemia-uvolnuju-obmedzenia-pre-koronavirus

Ak si myslíte, že ste sa nakazili vírusom, ostaňte doma, telefonujte lekárovi (nenavštevovať) alebo zavolajte národnú horúcu linku  Coronavirus Health Information Hotline 1800 020 080. 

Správy a informácie v 63 jazykoch nájdete na stránke sbs.com.au/coronavirus