Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ประโยชน์ 10 ประการของการถือสัญชาติออสเตรเลีย

หนังสือเดินทางออสเตรเลีย Source: Getty Images

เอสบีเอส นิวส์ เผยสัญชาติออสเตรเลียสามารถทำอะไรได้มากมายกว่าที่ผู้อยู่อาศัยถาวร (permanent resident) จะทำได้

จากตัวเลขล่าสุด มีผู้คนกว่า 133,000 คน จาก 190 ประเทศ ได้สัญชาติออสเตรเลียในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 สัดส่วนของชาวออสเตรเลียใหม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่มากจากประเทศอินเดีย และสหราชอาณาจักร โดยมีชาวฟิลิปปินส์ และชาวจีนตามมาอย่างติดๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้พยายามจะกวดขันให้ระบบการสอบสัญชาติออสเตรเลียรัดกุมมากขึ้น แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกขัดขวางในวุฒิสภาโดยพรรคแรงงาน พรรคกรีนส์และวุฒิสมาชิกอิสระ หากเป็นไปตามแผน รัฐบาลก็จะสร้างการสอบภาษาอังกฤษโดยแยกต่างหาก และการสอบ “ค่านิยมออสเตรเลีย” ตลอดจนบังคับให้ผู้อยู่อาศัยถาวรต้องรอเป็นระยะเวลาสี่ปี ก่อนที่จะสามารถยื่นขอสัญชาติได้

ระหว่างที่กฎหมายดังกล่าวถูกขัดขวาง รัฐบาลได้ตั้งธงความตั้งใจที่จะยอมประนีประนอมในเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ และจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวในช่วงปีนี้

มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นจำนวนมากกว่า 183,000 คน ซึ่งอยู่ในสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในช่วงปี ค.ศ. 2016-2017 โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศอินเดีย จีน และสหราชอาณาจักร โดยที่ผู้อยู่อาศัยถาวรก็ได้รับประโยชน์มากมายจากการอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสังคมที่ร่ำรวย และเป็นประชาธิปไตย มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเลื่องชื่อในด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อไปนี้เป็นสิบข้อที่ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียสามารถทำได้ (และในบางกรณีนั้นจำเป็นต้องทำ) ซึ่งผู้อยู่อาศัยถาวรไม่สามารถทำได้

1) ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่บังคับ ที่ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียซึ่งอายุมากกว่า 18 ปีจะต้องทำ ทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับสหพันธรัฐ และการลงประชามติต่างๆ หากไม่ไปลงคะแนนเสียง อาจถูกปรับได้มากถึง $180 ดอลลาร์ มีเพียง 12 ประเทศในโลกเท่านั้น ที่บังคับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมาลงคะแนนเสียง

2) ท่านสามารถเสนอตัวเป็นนักการเมืองได้
หากท่านไม่รู้สึกประทับใจอะไรมากมายกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีอยู่ หรือกับนักการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียที่มีอายุเกิน 18 ปี มีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับรัฐ ระดับสหพันธรัฐ หรือวุฒิสมาชิกได้

ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay

3) ท่านสามารถเข้าร่วมกับกองทัพได้
มีตำแหน่งงานราชการจำนวนมากที่เปิดรับผู้ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร แต่ว่ากองทัพของออสเตรเลียนั้นกำหนดว่าผู้เข้าเกณฑ์จำเป็นจะต้องถือสัญชาติออสเตรเลียเท่านั้น เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการบางหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมการต่างประเทศและพาณิขย์ และกองกำลังพิทักษ์พรมแดน

4) ท่านสามารถทำหน้าที่ลูกขุนได้
ชาวออสเตรเลียมีโอกาสที่จะถูกสุ่มเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นลูกขุนในช่วงชีวิตของเขา หากท่านลงสมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ท่านก็สามารถถูกเรียกตัวเพื่อไปขึ้นศาลได้ โดยคดีความต่างๆ นั้นมีระยะเวลาสั้นยาวไม่เท่ากัน ท่านจะได้รับเงินค่าตอบแทนเล็กน้อย และนายจ้างของท่านมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้กับท่านเป็นเวลา 10 วันหากว่าท่านได้รับเงินค่าจ้างที่สูงกว่าค่าตอบแทน

ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay
Pixabay

5) ท่านจะได้ถือหนังสือเดินทางที่เจ๋งมาก
หนังสือเดินทางออสเตรเลียสามารถใช้ผ่านเข้า 157 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า จึงถือเป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านยังสามารถใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วผ่านระบบ สมาร์ทเกท ได้ที่สนามบินต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย

6) ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางกงสุลจากกรมการต่างประเทศและพาณิชย์
ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ สามารถที่จะพึ่งพาความช่วยเหลือทางกงสุลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านทางศูนย์กงสุลฉุกเฉิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละกรณี เช่น การออกหนังสือเดินทางชดเชย (มีค่าธรรมเนียม) การแนะนำสถานรักษาพยาบาลท้องถิ่น และให้ความช่วยเหลือในบางส่วนได้หากว่าท่านตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายที่รุนแรงหรืออาชญากรรมอื่นๆ การไปเยี่ยมท่านในเรือนจำหากว่าท่านถูกจับ การให้คำปรึกษาหากว่าบุคคลที่ท่านรักเสียชีวิตลงในต่างแดน หรือการหาเงินกู้ฉุกเฉินในสถานการณ์ที่เป็นกรณีพิเศษ

ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay

7) บุตรของท่านก็จะได้ถือสัญชาติออสเตรเลียด้วย
หากบุตรของท่านเกิดในต่างประเทศ ท่านสามารถขอให้เขาหรือเธอถือสัญชาติออสเตรเลียผ่านทางการสืบเชื้อสายได้เมื่อท่านกลายเป็นประชาชนออสเตรเลีย ซึ่งก็จะทำให้บุตรของท่านมีสิทธิเช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในประเทศออสเตรเลีย

8) ท่านสามารถขอเงินกู้เฮลป์ HELP ได้
HELP เป็นเงินกู้จากรัฐบาลสหพันธรัฐสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (Higher Education Loan Program) ซึ่งท่านสามารถยื่นระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียนไปจนเมื่อท่านเริ่มต้นมีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายคืน และท่านจะต้องถือสัญชาติออสเตรเลียเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอเงินกู้นี้

ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay

9) ท่านสามารถอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ตลอดไป
จริงอยู่ที่ผู้อยู่อาศัยถาวรก็สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ตลอดไปเช่นเดียวกัน แต่ว่าจำเป็นจะต้องขอวีซ่า Resident Return Visa ทุกๆ ห้าปีหากต้องการที่จะออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาใหม่ และหากว่าท่านก่ออาชญากรรม หรือ “ไม่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ” รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในด้านนี้ก็สามารถเพิกถอนสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรของท่านได้

10) หรือจะย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ก็ได้
ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียมีสิทธิ์ที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถาวรในเกือบทุกกรณี