Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

จะรับความช่วยเหลือฟรีด้านกฎหมายได้อย่างไรในออสเตรเลีย

Source: Getty Images/Julius Adamek/EyeEm

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอาจจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องหาหนทางในระบบกฎหมายของออสเตรเลีย แต่จากการที่ทนายความเก็บค่าธรรมเนียมหลายร้อยดอลลาร์ต่อชั่วโมง ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินพอเรียกร้องความยุติธรรมได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ให้บริการฟรีได้

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการด้านความช่วยเหลือทางกฎหมายในรัฐหรือมณฑลต่างๆ หรือไปที่ศูนย์กฎหมายของชุมชน หรือบริการด้านกฎหมายของชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส

ความร่วมมือด้านความช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติปี 2020-2025 (National Legal Assistance Partnership) จะมอบเงินทุนของรัฐบาลออสเตรเลียมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์แก่ทุกรัฐและมณฑลสำหรับภาคความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งขาดแคลนเงินทุนอย่างเรื้อรังมาหลายปี


 

  • ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป
  • การจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการด้านความช่วยเหลือทางกฎหมาย
  • ความร่วมมือด้านความช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติปี 2020-2025 จะให้เงินทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายอาจต้องการบริการหลากหลาย ซึ่งรวมถึง ต้องการข้อมูลทางกฎหมายและการส่งต่อไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะ ขั้นตอนและกระบวนการของระบบศาล การระงับข้อพิพาท และการเป็นตัวแทนของศาล ฯลฯ

องค์กรต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในระดับแตกต่างกันไป โดยแต่ละองค์กรมีเกณฑ์คุณสมบัติของตนเองสำหรับผู้รับความช่วยเหลือ

man and the phone
Legal Aid commissions provide free legal information and advice over phone
Getty Images/LumiNola

Legal Aid Commissions (ลีกัล เอด คอมมิชชันส์)

Legal Aid Commissions (คณะกรรมาธิการด้านความช่วยเหลือทางกฎหมาย) ให้ข้อมูลทางกฎหมายฟรี รวมถึงให้แผ่นพับบรรจุข้อมูล จัดช่วงให้ข้อมูลแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำด้านกฎหมายฟรีทางโทรศัพท์

หากคุณต้องการตัวแทนทางกฎหมาย คุณต้องสมัครขอรับทุนช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุณต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือ Legal Aid Commissions (คณะกรรมาธิการด้านความช่วยเหลือทางกฎหมาย) ที่ตั้งอยู่ในรัฐและมณฑลที่แตกต่างกันอาจมีเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน

เกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือจะพิจารณาที่รายได้และทรัพย์สินของคุณ และปัญหาทางกฎหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายครอบครัว

ศาสตราจารย์ไซมอน ไรซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ กล่าวว่าผู้มีรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าของลีกัล เอด (Legal Aid grants)

เขาวิเคราะห์สถิติการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศของลีกัล เอด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงพฤษภาคม 2021 และพบว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้ร้อยละ 65 มอบให้แก่ผู้รับความช่วยเหลือที่เป็นผู้ชาย และมีเพียงร้อยละ 33 ที่มอบให้กับผู้รับความช่วยเหลือที่เป็นผู้หญิง

meeting between two man
Everybody who contacts community legal centres will at least get help in legal information and guidance for self-help resources
Getty Images/Weekend Images Inc

ศูนย์กฎหมายชุมชน (Community Legal Centres)

ทั่วออสเตรเลีย มีศูนย์กฎหมายชุมชนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร 170 แห่ง ที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล การส่งต่อไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีความต่างๆ และบริการเป็นตัวแทนในศาล

คุณนาสซิม อาร์เรจ ซีอีโอ ของ Community Legal Centres Australia กล่าวว่า ศูนย์กฎหมายชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยิ่งกับบริการชุมชนในท้องถิ่น

บนเว็บไซต์ของเรา ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งรวบรวมรายชื่อและรายละเอียดเพื่อติดต่อของศูนย์กฎหมายชุมชนทั้งหมดในออสเตรเลีย

คุณ อาร์เรจ กล่าวว่าศูนย์กฎหมายชุมชน (Community Legal Centres) จะตัดสินใจว่า จะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบใดบ้างแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

อย่างไรก็ตาม เขาชี้ให้เห็นว่าทุกคนที่ติดต่อศูนย์กฎหมายชุมชน อย่างน้อยจะได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางกฎหมายและคำแนะนำสำหรับแหล่งข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือตนเองด้านกฎหมาย

“ยิ่งบุคคลนั้นมีสิ่งที่เราเรียกว่า ‘ตัวบ่งชี้ถึงความเสียเปรียบทางสังคมมากเท่าไร’ ก็ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้น ที่เราจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลนั้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น อาจเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ความไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ความทุพพลภาพ ความสูงอายุ ความเจ็บป่วย หรือการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเรา” คุณ อาร์เรจ กล่าว

Women's Legal Service Victoria (ศูนย์บริการด้านกฎหมายแก่สตรีแห่งรัฐวิกตอเรีย) ให้บริการทางกฎหมายฟรีแก่ผู้หญิงที่มีความเสียเปรียบทางสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคู่ครองแตกสลายลง หรือความรุนแรงในความสัมพันธ์

คุณ เฮเลน แมตทิวส์ ซีอีโอ กล่าวว่า เนื่องจากเงินทุนและการฝึกอบรมที่จำกัด ตลอดจนงานด้านการพัฒนาและนโยบายที่องค์กรทำ พวกเขาจึงสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายและเป็นตัวแทนให้แก่ผู้หญิงจำนวนน้อยเท่านั้น

ส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานของเราคือ งานทนายความที่อยู่เวร ที่ศาลมาจิสเตรท (Magistrate court) ของเมลเบิร์น

ทนายความที่อยู่เวรที่ศาล (Duty Lawyers)

ที่ศาลท้องถิ่นและศาลพิพากษาอรรถคดีทั่วประเทศออสเตรเลีย ทุกคนสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความที่อยู่เวรในวันนั้น (duty lawyer) เพื่อขอความช่วยเหลือได้ หากพวกเขามีเรื่องที่ต้องขึ้นศาลในวันนั้นและไม่มีทนายความเป็นตัวแทน

บริการนี้นั้นฟรี แต่อย่างไรก็ตาม ทนายความที่อยู่เวร (duty lawyer) สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างจำกัดเท่านั้นในวันนั้น หากคดีของคุณซับซ้อน พวกเขาอาจทำได้เพียงช่วยคุณเลื่อนการขึ้นศาลไปเป็นวันหลัง

Lawyer back view
In Australia for family and civil law matters, you may choose to represent yourself in court
Getty Images/Chris Ryan

การเป็นตัวแทนตนเองในศาล (Self-representation)

บุคคลที่ขึ้นศาลอาญาในออสเตรเลียจะต้องมีผู้เชี่ยชาญทางกฎหมายเป็นตัวแทน แต่ในศาลครอบครัวและศาลแพ่ง คุณอาจเลือกที่จะเป็นตัวแทนตนเองในศาลได้

ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ไซมอน ไรซ์ กล่าวว่าแม้ว่าศาลจะสร้างสภาพแวดล้อมที่จัดการได้สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เป็นตัวแทนในตนเองในศาล คุณยังคงต้องมีความรู้ทางกฎหมาย เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับศาลและพูดคุยกับศาล

ความช่วยเหลือไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้น คุณต้องต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นปรปักษ์และต้องรับมือกับด้านเทคนิคของระบบกฎหมาย

ดร. เจฟฟ์ กิดดิงส์ ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยโมนาช ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายครอบครัว (Family Law Assistance Program) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เป็นตัวแทนตนเองในกรณีด้านกฎหมายครอบครัว

คณะนิติศาสตร์ของสถาบันอื่นๆ ในออสเตรเลีย ยังได้มีคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ที่มหาวิทยาลัย กริฟฟิต (Griffith) ดีคิน (Deakin) และบอนด์ (Bond) และอื่นๆ

ในคลินิกกฎหมายเหล่านี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะให้ความรู้และการสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและขั้นตอนของศาลโดยไม่คิดค่าบริการ คลินิกเหล่านี้ยังดำเนินการภายใต้การดูแลของทนายความที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติและมีประสบการณ์สูง

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์มากมายสำหรับข้อมูลทางกฎหมายฟรีเพื่อช่วยคุณในการหาหนทางในระบบศาลของออสเตรเลีย

คุณอาจสามารถหาทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ (โพร-โบโน หรือ pro-bono)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการโพร-โบโน (pro bono) ในรัฐหรือมณฑลของคุณ โปรดไปที่เว็บไซต์ Australian Pro Bono Centre

legal desk
At local courts and tribunals, anyone can approach a duty lawyer for assistance if they have a matter at court that day and do not have their lawyer
Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ facebook.com/sbsthai

This story is also available in other languages.