Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio
เอสบีเอส ไทย

#8 ไปหาหมอฟัน | สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม

Source: Getty Images/Karen Moskowitz

เรียนรู้คำศัพท์ที่คุณใช้ได้เมื่อไปพบทันตแพทย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากโครงการของรัฐบาล Child Dental Benefits Schedule

กด (▶️) เพื่อฟังพอดคาสต์

#8 ไปหาหมอฟัน | สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม
00:00 00:00

SBS Learn English จะช่วยให้คุณพูด เข้าใจ และเชื่อมต่อกับผู้คนในออสเตรเลีย - คลิกหรือแตะที่นี่เพื่อฟังทุกตอน

บทเรียนในตอนนี้เหมาะกับผู้เรียนในระดับกลางสูงไปจนถึงระดับสูง หลังจากฟังจบแล้ว คุณสามารถทำควิซทดสอบความรู้ได้ที่ด้านล่างของบทความ 

คำอธิบายสำหรับบทเรียนนี้

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

สามารถอธิบายเกี่ยวกับฟันและเข้าใจคำแนะนำต่าง ๆ จากทันตแพทย์ได้


วิธีต่าง ๆ ในการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟันของคุณ

 • I think I’ve chipped a tooth. (ฉันคิดว่าฉันทำฟันบิ่น)
 • I’ve cracked a tooth, and I might need a filling. (ฉันมีฟันแตก และอาจต้องอุดฟัน)
 • My teeth are sensitive, and my gums bleed when I floss. (ฟันของฉันบอบบาง และเหงือกฉันมีเลือดออกเมื่อใช้ไหมขัดฟัน)
 • I have a toothache, and my gums are sore. (ฉันปวดฟัน และเหงือกฉันเจ็บ)

สำนวนต่าง ๆ ในเรื่องนี้:    

 • To lie through your teeth หมายถึง การพูดคำโกหกใหญ่โตโดยไม่รู้สึกละอาย หรือโกหกหน้าด้าน ๆ เช่น She is lying through her teeth. (เธอกำลังโกหกหน้าด้าน ๆ)

 • To sink/get our teeth into something หมายถึง การทำสิ่งใดด้วยพลังงานและความสนใจอย่างมาก เช่น
  •  I can't wait to get my teeth into my new book. (ฉันรอไม่ไหวที่จะสนุกกับหนังสือใหม่ของฉัน)
  • This is a project you can sink your teeth into. (นี่เป็นโครงการที่คุณจะได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่)

คำศัพท์ต่าง ๆ

 • chipped/cracked/fractured tooth – ฟันบิ่น/แตก/ร้าว
 • dental check-up – การตรวจฟัน เหงือก และปากโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • Dental crownsครอบฟันที่สวมครอบฟันที่เสียหาย
 • Dental X-rays ภาพเอ็กซ์เรย์ฟันที่ทันตแพทย์ใช้ในการระบุปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับฟัน
 • filling – วัสดุอุดฟันที่ใช้ในการซ่อมแซมฟันที่แตกร้าว
 • Flossing – การทำความสะอาดซอกระหว่างฟันด้วยเส้นไหมขัดฟัน
 • Gingivitisโรคเหงือกอักเสบ
 • Gums หรือ Gingivae เหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มที่หุ้มรอบฐานฟันในกรามด้านบนและด้านล่าง
 • Mouth sores or ulcers – แผลร้อนใน แผลขนาดเล็กที่มีความเจ็บปวด ทำให้กินและพูดลำบาก
 • Sore – อาการเจ็บหรือปวด
 • A tooth cavity – โพรงในฟันซึ่งเกิดจากฟันผุ
 • Tooth decay - โรคฟันผุ เกิดจากแบคทีเรียที่เติบโตในช่องปาก
 • Toothache – อาการปวดฟัน อาจเกิดขึ้นกับฟันซี่เดียวหรือหลายซี่
 • Wisdom teeth – ฟันกรามซี่สุดท้ายที่อยู่ด้านในสุดของขากรรไกรแต่ละข้าง

ข้อมูลทางวัฒนธรรม

ในบริการสวัสดิการรัฐ Services Australia พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 0-17 ปี สามารถเข้าถึงโครงการสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เรียกว่า Child Dental Benefits Schedule (CDBSซึ่งโครงการนี้จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการด้านทันตกรรมพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับเด็ก โครงการนี้สามารถเข้าถึงได้จากทันตแพทย์ของรัฐ และทันตแพทย์เอกชนส่วนใหญ่

สำหรับผู้ใหญ่ บัตรเมดิแคร์ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมแบบเดียวกับการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ชาวออสเตรเลียจำนวนมากใช้ประกันสุขภาพเอกชนในการจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรม และกองทุนเงินประกันส่วนมากจะออกค่ารักษาให้เพียงครึ่งเดียว ดั้งนั้นคุณจึงต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือด้วยตนเอง

Little girl learning how to brush her teeth
ภาพเด็กเล็กกำลังเรียนรู้วิธีการแปรงฟัน
Getty Images/ Digital Vision

Transcript 

(Note: This is not a word-for-word transcript)

Hi! Welcome to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect.     

My name is Josipa, and like you, I'm still learning English. In this episode, we’ll look at some important vocabulary you can use when you visit a dentist. 

We’ll also find out if Medicare covers dental care and how can you benefit from the government program called the Child Dental Benefits Schedule.   

If someone tells me that they love going to the dentist, I think they are lying through their teeth. 

We say that someone is  lying through their teeth  when we think they are telling a very big lie and they are not ashamed.  

How about you? Do you like going to the dentist? How often do you go? And once you are there, do you know what to say, and do you understand your dentist's advice? 

Listen to this conversation between Maryanne and Allan. Today, Maryanne is a patient and Allan is her dentist.  

Maryanne: 
I think I’ve chipped a tooth, and my gums bleed easily.  

Allan:
Have you got any toothache? Or sore gums? 

Maryanne: 
No, I don’t have any toothache, but my teeth are a bit sensitive, and my gums bleed when I floss.  

Allan:
Ok, let’s have a look. Please lie back and open your mouth.  

Josipa:
We heard some useful phrases that can help us communicate concerns about our teeth.  

Let’s go through them one by one.  

First, Maryanne said,  

I think I’ve chipped a tooth, and my gums bleed easily.

Maryanne chipped her tooth. That means that a small piece of her tooth broke off, and now she can feel its sharp edges.  

If you have a chipped tooth, you could also say, “I think I’ve cracked a tooth”. Or maybe your dentist will say, “You have a fractured tooth”, and that would mean the same thing.   

Then Maryanne said that her gums bleed easily. Gums are part of the soft tissue, flesh surrounding the base of the teeth in your upper and lower jaw. 

Allan then asked Maryanne,  

Have you got any toothache? Or sore gums?

If you have a toothache, you are experiencing pain in your tooth or your teeth. 

And since teeth don’t just hurt for no reason, the best thing to do is to see your dentist as soon as possible.  

But, let's say that you can't see your dentist immediately and don't want to suffer the pain. 

You could go to your local pharmacy and say, "I have a terrible toothache, and I need some painkillers". 

Allan also asked Maryanne if she had sore gums.  

Sore gums could mean you have gingivitis, a very common illness that affects the gum tissue. 

If you have sore gums, it means that you have pain in the gums, usually when brushing or flossing.  

Flossing means cleaning between your teeth using a thin thread called dental floss.  

We already know that Maryanne cleans her teeth with dental floss because we heard her say that her gums bleed when she flosses.  

But before that, Maryanne said something else, 

My teeth are a bit sensitive.

If we feel pain when we drink something very cold or hot we can say that our teeth are sensitive. 

At the end of the conversation, our dentist Allan asked Maryanne to lie or lean back in the dentist's chair, so that he could have a look inside her mouth.  

Now, let’s imagine that Allan has finished with Maryanne’s dental check-up, which means that he has made a thorough examination of her teeth, gums and mouth.  

Allan:
A filling has come out, and there’s a bit of decay so I’m afraid that I won’t be able to replace it easily. You’re going to need a crown. 

Maryanne: 
Oh dear, that sounds painful and expensive. Is everything else is ok? 

Allan:
Not quite. There is also some inflammation of the gums, and there is a cavity forming in one of your teeth at the back. Is it OK we take some X-rays to see if there is any more decay anywhere between the teeth? 

Maryanne:  
Sure. But the cavity you mentioned, will you have to do any drilling? 

Allan: 
Yes, I’ll have to drill to remove the decay, but don’t worry, I’ll give you an injection, so you won’t feel a thing. 

Josipa: 
Poor Maryanne. It looks like she'll have to visit her dentist more than once. Did you understand everything Allan said? 

He said plenty, so we better get our teeth into it straight away.  

To get your teeth into something means to start working on it with lots of energy and interest.  You can also say ‘sink your teeth’ instead of ‘get your teeth’ into something. 

First, Allan said,

 A filling has come out, and there’s a bit of decay. 

"So I’m afraid that I won’t be able to replace it easily. You’re going to need a crown."

A filling has come out; there's a bit of decay, and Maryanne will need a dental crown.  

Here, a filling is what dentists use to repair teeth that have a hole in them.  

And if you have a cracked tooth, like Maryanne, you could say, "I've chipped a tooth, and I think I might need a filling".  

Maryanne also has a bit of tooth decay, a tooth disease caused by harmful bacteria. It can develop over time if we don’t keep our teeth clean.  

Dental crowns are tooth-shaped covers or caps the dentist put over damaged teeth. 

Let’s hear what else Allan said that there s also some inflammation of the gums and, 

There is a cavity forming in one of your teeth at the back. 

"Is it OK we take some X-rays to see if there is any more decay anywhere between the teeth? "

Inflammation of the gums means that your gums are swollen and painful.  

A cavity forms in your teeth when the decay makes a hole in your tooth. So, a cavity is basically a hole in your tooth. 

Allan thinks they should take X-rays of Maryanne's teeth. Dental X-rays are photos of the teeth that dentists use to look for any dental problems they can’t see easily, such as tooth decay between the teeth.    

At the end of the conversation, Allan said he would give Maryanne an injection before he drilled her tooth so that she won't feel a thing.  

That means that she won’t feel any pain or discomfort.   

It’s time to talk to our guest. Today I’ve invited my manager Janine because she and her kids make regular visits to the dentist.  

Hi Janine, thanks for sharing your experience. 

Janine: 
Hi Josipa. Well, I started taking my kids for a dental check-up as soon as they began to have milk teeth, you know, the first baby teeth they get when they are very young. And I did that because I wanted them to get used to going to the dentist and to understand that regular early check-ups can help to prevent cavities and tooth decay. The earlier a dentist can find any of these problems, the less treatment they will need and the less painful it’ll need to be. 

Josipa: 
Yes, that makes sense. And I think it’s also good for kids to learn about how to take good care of their teeth as soon as possible.  

Janine:  
Absolutely. Also, taking your child to the dentist early in their life helps them to become familiar with the dental office, so that it is not something they are afraid of.  

Josipa: 
I agree, but dentists in Australia can be pretty expensive; not everyone can afford them. 

Janine: 
I know, but parents with children aged 0-17 can access a dental benefits program called the Child Dental Benefits Schedule or CDBS through Services Australia. This program can help with payment for your child’s basic dental services like check-ups and fillings. You can use the CDBS at most dentists. When you book an appointment, ask if you can use CDBS. 

Josipa: 
And what about adults? Does Medicare cover dental care? 

Janine: 
Unfortunately, no, Medicare doesn't cover the costs of dental services the same way it does with other health services. So, some Australians use private health insurance to pay for dental care. But most health funds will only pay some of the cost of a visit to the dentist, so you still need to pay the rest yourself.

Josipa: 
And, as someone who has a lot of experience in dealing with dentists, do you have any advice you can give us?  

Janine:  
I always ask whether I really need whatever the dentist is suggesting, just to make sure. Sometimes I’ll even get a second opinion from a different dentist! But it’s important to look after your teeth. Have you heard the saying “Ignore your teeth and they’ll go away”? No one wants that!  


Sign up for previews, updates and to provide feedback.

A big thank you to our educational consultant Professor Lynda Yates, our guests Janine Googan, Minyue Ding, and to Paul Nicholson and Coni Laranjeira who voiced the characters of Allan and Maryanne.


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai 

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ facebook.com/sbsthai

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
#8 ไปหาหมอฟัน | สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม 01/04/2022 13:40 ...
คาดจำนวนผู้ติดโควิดน่าจะสูงกว่าสถิติทางการสองเท่า 24/06/2022 06:02 ...
“ภูเก็ตวันนี้สวยกว่าเดิม” 24/06/2022 17:23 ...
SBS Thai: รายการสด 23 มิถุนายน 2022 24/06/2022 47:31 ...
ไทยเตรียมนโยบายแก้ปัญหาพลังงานแพง 23/06/2022 10:16 ...
SBS Thai: รายการสด 20 มิถุนายน 2022 20/06/2022 43:27 ...
ผู้ช่วยครูคนไทยและเรื่องราวของการทำงานกับเด็ก 20/06/2022 14:40 ...
รมต. อิมฯคนใหม่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวัดความหลากหลายในออสเตรเลีย 20/06/2022 08:34 ...
ผลวิจัยเผยผู้ป่วยลองโควิด-19 มีอาการผิดปกติทางสมอง 20/06/2022 06:32 ...
อัตราค่าแรงขั้นต่ำของออสเตรเลียเพิ่ม 5.2% 17/06/2022 07:20 ...
View More