Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ข่าวสำคัญถึงคนไทยที่ต้องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

Source:

ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งไทยแจ้งข่าว การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม และระบบลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์ ที่สะดวกมากขึ้น สำหรับคนไทยในออสเตรเลีย

ภาพ: คณะ กกต. และกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยือนแคนเบอร์ราและซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2559 เพื่อทดสอบระบบการลงทะเบียนออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งในอนาคต

(เอื้อเฟื้อภาพโดยสถานกงสุลใหญ่ซิดนีย์)