Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ระวังถูกหลอกมาทำงานในออสเตรเลีย

Source:

คุณกนกวรรณ ศุโภทยาน ทนายความด้านกฎหมายการเข้าเมืองจากซิดนีย์ อธิบายว่าวีซ่ามาทำงานในออสเตรเลียจริงๆ แล้วมีอะไรบ้าง และผู้ที่จะมาทำงานที่นี่้จะทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ