Coming Up Thu 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ร่วมใจต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ จากระดับรากหญ้า

Anti-Racism Launch Source:

โครงการรณรงค์ การเหยียดเชื้อชาติ ยุติลงที่ฉัน ที่มุ่งกระตุ้นให้ทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในออสเตรเลีย ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่จะขจัดเรื่องนี้ จากระดับรากหญ้า