Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ผู้อพยพสูงอายุเสี่ยงกลายเป็นคนไร้บ้าน

Source:

ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ลี้ภัย และผู้อพยพย้ายถิ่น มีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ในอัตราที่น่าเป็นห่วง ดังนั้นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์ ให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว

ภาพ: SBS