Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ข้อเรียกร้องให้เลิกใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศออสเตรเลีย

Source:

อังกฤษ เริ่มมีการเคลื่อนไหวในเรื่องการเก็บภาษีถุงพลาสติค ซึ่งใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้า ความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลมาถึงประเทศออสเตรเลีย โดยผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้มีการระงับใช้หรือจัดเก็บภาษีถุงพลาสติค เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อม 

ภาพ: (AAP)