Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

จนท.สาธารณสุข NSW คนไทย ตอบคำถามการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด

คุณหนุ่ย อรรถาธร เจ้าหน้าที่คนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Health) Source: supplied/pixabay

คุณหนุ่ย อรรถาธร เจ้าหน้าที่จากทีมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contact tracing team) ของหน่วยงานสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Health) ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการตามหาผู้สัมผัสใกล้ชิด กับบุคคลที่อาจติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ สำหรับประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ต้องการไปตรวจหาเชื้อ

จนท.สาธารณสุข NSW คนไทย ตอบคำถามการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด
00:00 00:00

การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact tracing) คืออะไร

จุดประสงค์ในการติดต่อผู้ติดเชื้อโควิดและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ก็เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บุคลอื่นๆ ดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ทราบว่าบุคคลใดที่ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามบุคคลนั้นถึงข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ติดต่อใกล้ชิดในช่วงเวลาที่เป็นระยะเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค เมื่อได้ข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกับบุคคลเหล่านั้น เพื่อสอบถามและให้คําแนะนําเรื่องที่จําเป็นต้องทํา เช่น เรื่องการกักตัวเองเพื่อดูอาการถือเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํา เพื่อไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้แพร่เชื้อต่อบุคคลอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว

เพราะเหตุใด ทีมเจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดของ NSW Health จึงติดต่อไปยังประชาชน

ถ้าหากบุคคลนั้นๆ ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีโอกาสติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด เจ้าหน้าที่ของ NSW health จากทีมติดตามผู้ติดต่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะติดต่อท่านผ่านข้อความทางโทรศัพท์และโทรหาท่านด้วย เพื่อติดตามสอบถามอาการว่าท่านเป็นอย่างไรบ้าง ยังสบายดีอยู่ไหม จะต้องทําอะไรบ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดหลายรายการ รวมถึงว่าท่านจะต้องกักกันตัวเองและต้องไปตรวจโควิดเมื่อไร

คําถามที่เจ้าหน้าที่จะถามทุกท่านก็คือ อายุ เพศ ที่อยู่ และอาการต่างๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า นี่คืออาการอันเกิดจากเชื้อโรคโควิด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นความลับ ใช้สําหรับการติดตามเรื่องโควิดเท่านั้น ไม่มีการใช้เพื่อการอื่น บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจาก NSW Health ไม่สามรถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ขอให้ท่านอย่าเป็นกังวล

หากท่านต้องกักกันตัวเอง เจ้าหน้าที่จะสอบถามว่าท่านมีอาหาร ของใช้ต่างๆ รวมถึงยาเพียงพอสําหรับช่วงเวลากักตัวไหม หากท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้ระหว่างการกักกันตัวเอง ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือท่านได้

หากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact tracer) แต่ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง เจ้าหน้าที่จะสื่อสารกับผู้ที่ได้รับการติดต่ออย่างไร

ท่านสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยภาษาของท่านได้ เพียงแค่บอกกับเจ้าหน้าที่ซึ่งติดต่อท่านไป ทางเจ้าหน้าที่จะจัดหาล่ามให้ท่าน บริการนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

การปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ NSW Health มีความสำคัญกับประชาชน ครอบครัว และชุมชนอย่างไร

การติดตามผู้ติดเชื้อและผู้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ การตรวจคัดกรองโควิด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหยุดการแพร่กระจายของโควิดในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน บุคคลอันเป็นที่รักของท่าน การไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิดจึงสําคัญ การกักกันตัวเอง และทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ก็สําคัญเช่นกัน

หากคิดว่าอาจสัมผัสเชื้อโควิดมาจากสถานที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับการติดต่อจาก NSW Health ต้องทำอย่างไร

หากท่านสงสัยว่าตนเองอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อแต่ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อของสถานที่ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ไปในช่วงเวลาต่างๆ ได้ที่ www.nsw.gov.auหากท่านไปสถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อ healthdirect hotline ที่เบอร์ 1800 022 222

เจ้าหน้าที่ NSW Health จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานอย่างไร

ข้อมูลต่างๆ ที่ NSW Health ได้รับจากท่านถือเป็นความลับ และจะใช้สําหรับการติดตามผู้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดเท่านั้น

การตรวจหาเชื้อ

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนามีความปลอดภัยแค่ไหน และมีค่าใช้จ่ายไหม

การตรวจคัดกรองเชื้อโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก สําหรับรัฐนิวเซาท์เวลส์ การตรวจ COVID-19 คลีนิกของรัฐไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี และมีการจัดการเรื่องรักษาระยะห่าง ไม่ต้องกังวลว่าจะมีความแออัดของคนไปใช้บริการให้เสี่ยงติดเชื้อขอยํ้าอีกครั้งว่าบริการตรวจโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย ผลตรวจส่วนใหญ่จะทราบได้ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง

ถ้าต้องการไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา จะหาคลินิกใกล้บ้านได้อย่างไร

บุคคลท่านใดที่มีอาการเจ็บป่วยที่เป็นอาการของโรคนี้ แม้อาการจะเพียงแค่เล็กน้อยก็ควรไปตรวจคัดกรอง ท่านสามารถติดต่อ GP หรือ โทร healthdirect 1800 022 222 หรือ เข้าเว็บไซต์ https://www.nsw.gov.au/covid-19

หลังจากไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว จะต้องทำอะไรบ้าง

NSW Health - How do I self-isolate factsheet (Thai)
คำแนะนำในการแยกตัวอยู่ตามลำพัง
NSW Health

การกลับบ้าน

หลังจากท่านไปตรวจคัดกรองแล้ว ท่านต้องเดินทางกลับบ้านทันที ยังคงกักกันตัวเองที่บ้านไปจนกว่าจะทราบผลตรวจ และท่านไม่มีอาการเจ็บป่วย ท่านไม่สามารถออกไปไหนได้นอกจากมีความจําเป็นต้องไปหาหมอหรือมีเรื่องฉุกเฉิน ห้ามคนมาหาที่บ้าน หากอยู่ร่วมบ้านกับบุคคลอื่นๆ ท่านต้องจัดการแยกตัวเองจากคนอื่น อยู่แค่ในห้องของตัวเอง หากเลี่ยงการอยู่ในห้องเดียวกันกับคนอื่นไม่ได้ ท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยสําหรับแพทย์แบบ ที่เรียกว่า surgical  mask และต้องรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร

การรับผลตรวจ

หากท่านตรวจคัดกรองเชื้อโควิดที่แผนกฉุกเฉิน หรือคลินิกโควิด-19 ของโรงพยาบาลรัฐ ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับผลตรวจทาง SMS ได้ ซึ่งกรณีนี้เฉพาะผู้ที่มีผลตรวจออกมาเป็นลบเท่านั้น

 หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับผลตรวจทาง SMS ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขท้องถิ่นประจําเขตที่พักอาศัยของท่านจะเป็นฝ่ายโทรหาท่านเมื่อผลตรวจออกมา หาก GP เป็นผู้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากท่าน หรือหากท่านตรวจคัดกรองเชื้อจากสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว ท่านจะสามารถทราบผลตรวจได้จาก GP ของท่าน

หากผลตรวจหาเป็นบวก

หากผลตรวจออกมาเป็นบวก GP ของท่าน หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข จะเป็นผู้ให้คําแนะนํากับท่านสําหรับเรื่องต่าง ๆ  จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในเขตที่พักอาศัยของท่านจะติดต่อท่าน เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามเก็บข้อมูลใน เรื่องบุคคลที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับท่าน ในช่วงเวลาที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ติดเชื้อได้ทราบและปฏิบัติ

จากนี้หากอาการของท่านรุนแรงขึ้น เช่น หายใจลําบาก กรุณาโทร 000 โดยต้องแจ้งเจ้าหน้ารถพยาบาลฉุกเฉินให้ทราบ

ด้วยว่าท่านติดเชื้อโควิด ค่ารักษาพยาบาลในกรณีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าท่านจะไม่มีบัตร Medicare

หากผลตรวจหาเป็นลบ

แม้ว่าผลตรวจของท่านจะออกมาเป็นลบ ท่านก็ยังคงต้องกักกันตัวเองต่อไปจนครบ 14 วัน ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ   หรือหากท่านเป็นผู้ซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือเมื่อท่านได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณะสุขให้กักกันตัวเองต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

จะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 ในภาษาของตนเองได้อย่างไรบ้าง

หากท่านต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ด้วยภาษาของท่านเอง เช่น ภาษาไทยของเรา ท่านสามารถทําได้ โดยเข้าไปที่https://www.nsw.gov.au/covid-19 จะมีเมนูเลือกภาษาที่มุมบนด้านขวามือของหน้าเว็บ

หรือหากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านก็สามารถทําได้ โดยเข้าไปที่ https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/languages.aspx

หากคุณผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact Tracing) จะสอบถามได้ทางไหนบ้าง

หากท่ามีคําถามหรือข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด 19 ท่านสามารถทําได้หลายช่องทางดังนี้

  • โทร 1800 020 080  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสอบถามและตรวจสอบอาการเจ็บป่วยอันเป็นอาการของโควิด
  • โทร 13 77 88 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สําหรับปัญหาอื่น ๆ  
  • โทร 1800 512 348 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สําหรับความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต
  • หากท่านต้องการบริการล่ามฟรี กรุณาโทรไปที่ TIS National เบอร์ 131 450 แจ้งภาษาที่ท่านต้องการ หลังจากนั้น ท่านสามารถแจ้งให้ล่ามโทรหาเบอร์หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น
 
หากมีคำถามเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact Tracing) จะสอบถามได้ทางไหนบ้าง

ท่านสามารถติดต่อ GP หรือโทรหา healthdirect ที่เบอร์ 1800 022 222 เพื่อสอบถามเรื่องการตรวจคัดกรอง

เรื่องการติดตามผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อของ contact tracing ได้

ในกรณีของคนทำงานชั่วคราว (แคชวล) ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด  และได้รับแจ้งให้กักตัวเพื่อรอผลการตรวจเชื้อ และสูญเสียรายได้เพราะไม่สามารถทำงานได้  มีความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโควิดของรัฐนิวซ์เวลส์ได้หลายช่องทางดังนี้ 

  • ทางเว็บไซต์ www.servicesaustralia.gov.au เลือกรายการ Pandemic Leave Disaster Payment หรือโทร 180 22 66

รายการ เอสบีเอส ไทย ออนไลน์ ออกอากาศสดหนึ่งชั่วโมงเต็ม กดฟังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกจันทร์และพฤหัสบดี 22.00 น. (เวลาซิดนีย์/เมลเบิร์น) หลังจากนั้นฟังซ้ำได้ทุกเมื่อ

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

เรื่องราวที่น่าสนใจจากเอสบีเอส ไทย

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
จนท.สาธารณสุข NSW คนไทย ตอบคำถามการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด 15/12/2020 16:34 ...
SBS Thai: รายการสด 16 พฤษภาคม 2022 16/05/2022 48:19 ...
นักสังคมสงเคราะห์เด็กคนไทยกับการทำงานช่วยเด็กในออสเตรเลีย 16/05/2022 14:56 ...
สิทธิ์ของเด็กในออสเตรเลีย 16/05/2022 11:27 ...
ธุรกิจขนาดเล็กวอนรัฐบาลใหม่ให้ความช่วยเหลือ 16/05/2022 07:59 ...
นโยบายด้านไหนจะชนะใจคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในออสเตรเลีย 16/05/2022 18:58 ...
เรื่องที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลการเลือกตั้ง 13/05/2022 08:18 ...
SBS Thai: รายการสด 12 พฤษภาคม 2022 13/05/2022 48:14 ...
นายกฯ ไทยร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐ 12/05/2022 07:43 ...
#10 การพูดคุยเรื่องของความเป็นไปได้ | ออสเตรเลียในการประกวดยูโรวิชัน 11/05/2022 14:47 ...
View More