Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย

Man and woman at work/Fauxels Source: Pexel

จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ถึงสนธิสัญญาการได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมของออสเตรเลีย 70 กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้ผู้หญิงก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย วันนี้กับวิกฤตไวรัสโคโรนา ผู้หญิงในออสเตรเลียตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร

ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
00:00 00:00

ผู้สนับสนุนการได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันในออสเตรเลียเล็งเห็นปัญหาความมั่นคงทางการเงินของผู้หญิงซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนาที่แตกต่างจากผู้ชาย

ผู้หญิงในออสเตรเลียต้องทำงานเพิ่ม 59 วันต่อปีเพื่อมีรายรับเทียบเท่ากับผู้ชาย

“วันนี้เรายืนอยู่ในจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในยุคขององค์การสหประชาชาติและของมวลมนุษยชาติ”

ในปี ค.ศ. 1948 เอลินอร์ รูสเวลต์ เป็นหนึ่งในหลายคนที่ยกย่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาที่ถูกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติของการมีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันในการทำงาน

ตั้งแต่นั้นมาทั่วโลกก็ยอมรับแง่คิดของการมีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน โดยที่ผู้ชายและผู้หญิงสามารถรับค่าตอบแทนเท่ากันในการทำงานที่เท่ากันหรือเปรียบเทียบเท่ากัน

ในปี ค.ศ. 1969 ผู้หญิงในออสเตรเลียได้ทำสนธิสัญญาในการรับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน

51 ปีผ่านไปก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากับผู้ชาย

ลิบบี้ ลีออนส์ ผู้อำนวยการของสำนักงานสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของการปกป้องโดยกฎหมาย

“เรายังคงพบว่ามีนายจ้างที่จ่ายลูกจ้างผู้หญิงไม่เท่ากับที่จ่ายลูกจ้างผู้ชาย และไม่ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก”

สำนักงานสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานคำนวณค่าตอบแทนที่ต่างกันระหว่างหญิงและชายสำหรับคนที่ทำงานแบบฟูลไทม์ปัจจุบันอยู่ที่ 14 เปอร์เซ็นต์

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์ของผู้หญิงที่ทำงานแบบฟูลไทม์ทุกอาชีพและทุกสาขาสูงกว่า 1,500 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย (1,558.40 ดอลลาร์)

ในขณะที่ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์ของผู้ชายที่ทำงานแบบฟูลไทม์อยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ (1,812 ดอลลาร์)

เมไรยาห์ โฟลี่ย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสตรีกับการทำงานโดยภาควิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้แจงว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผู้ชายและผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนต่างกัน

“สิ่งที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและยังมีอยู่คือการให้ความสำคัญในการทำงานของผู้หญิงนั้นไม่ได้รับการตีราคาที่เหมาะสม เช่น ในสาขาพยาบาล การศึกษา การดูแลคนชรา และการค้าขาย เป็นต้น เรารู้ว่าการเลือกปฏิบัติก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้หญิงและผู้ชายจะทำงานในสาขาอาชีพเดียวกัน ก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงจะได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชาย อีกประการหนึ่งก็คือการที่ผู้หญิงต้องรับภาระในการดูแลผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในสังคมของเรา" 

ผู้หญิงยังคงเสียเปรียบจากผลกระทบของธุรกิจที่ตกต่ำจากวิกฤตไวรัสโคโรนามากกว่าผู้ชาย

นักวิจัยจากสถาบันของออสเตรเลียพบว่า ในระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจำนวนผู้หญิงที่ตกงานหล่นมาอยู่ที่ 5.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ของผู้ชายอยู่ที่ 3.9 เปอร์เซ็นต์

ศาสตราจารย์เรย์ คูเปอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในการทำงานและการจ้างงานจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ให้ความเห็นว่าขอบเขตที่แท้จริงของผลกระทบจากโควิด 19 ต่อความแตกต่างของรายรับนั้นยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน 

“ถ้าให้คาดการณ์ เราจะเห็นผลกระทบจากการได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างระหว่างเพศเพราะอิทธิพลเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศมีอยู่ทุกที่ โควิดทำให้หลายคนตกงาน แต่ผู้หญิงคือคนส่วนใหญ่ที่ตกงาน และผู้หญิงถือเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ของการตกงานที่เกิดจากโควิด เรากำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้น มีผู้หญิงบางคนที่ทำงานในหน่วยงานที่มีลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก”

ดีแอน สจ๊วต ผู้บริหารระดับสูงของ เฟิร์ส สเตท ซุปเปอร์ กองทุนเงินบำนาญออสเตรเลียที่ไม่แสวงผลกำไรเผยว่าผู้หญิงถอนเงินบำนาญก่อนกำหนดมากกว่าผู้ชายที่ทำงานในสาขาอาชีพเดียวกัน

“สิ่งที่เราเป็นห่วงคือสิ่งนี้จะยิ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่มีอยู่แล้วแย่ลงไปอีกในแง่ของเงินบำนาญ 47 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจะเกษียณโดยมีเงินบำนาญที่น้อยกว่าผู้ชาย ดังนั้นโควิด 19 และผลกระทบของมันน่าตกใจมาก”

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของการอภิปรายเรื่องการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันจากเพศที่แตกต่างกันยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการตีความเกี่ยวกับเพศอีกด้วย

ในที่นี้ได้รวมถึงการตีความอัตลักษณ์ทางเพศในหลายขอบเขต จากการข้ามเพศถึงการไม่จำกัดเพศและเพศที่เปลี่ยนแปลงคำจำกัดความได้ 

มาเรียน แบร์ด ศาสตราจารย์ด้านเพศและความสัมพันธ์ในการจ้างงานภาควิชาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญต่อการยอมรับถึงความหลากหลายทางเพศและสถานะทางสังคมในการสนทนาเรื่องการได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างด้วย

“เรามีสถานะทางเพศที่เกิดขึ้นใหม่ที่เพิ่มความซับซ้อนทางรูปแบบของเพศ หลายบริษัทรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ในเบื้องหน้า พวกเขาต้องสร้างความมั่นใจในการวางนโยบายเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติต่อลูกจ้างที่มีสถานะทางเพศที่ต่างกันอย่างเท่าเทียมหรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่แตกต่างอย่างเท่าเทียมอย่างไรด้วย”

ลิซ่า แอนนีส ผู้บริหารสูงสุดของสภาความหลากหลายออสเตรเลียเสริมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างของผู้หญิงในออสเตรเลียที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

“เราทราบดีว่าการเลือกปฏิบัติมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเราพูดถึงผู้หญิงที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง ในขณะที่เราไม่สามารถวัดปริมาณค่าตอบแทนที่แตกต่างได้ เพราะข้อมูลไม่สามารถแสดงผลได้ตรงตามวิธีการที่ใช้เปรียบเทียบค่าตอบแทนที่แตกต่าง โดยรวมเราทราบว่าการเลือกปฏิบัติมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและผลลัพธ์ที่แย่ลงในกรณีที่ผู้หญิงที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่เฉพาะเจาะจง”

เมไรยาห์ โฟลี่ย์ จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่า ความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญในการกำจัดการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากปัจจัยทางเพศในสถานที่ทำงาน

“สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ สามารถทำเพื่อจัดการกับปัญหาคือการตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนภายในองค์กรอย่างจริงจัง และนำผลที่ตรวจสอบมาแสดง เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและแก้มันอย่างจริงจัง”

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย 08/09/2020 09:40 ...
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแม้โลกเผชิญโควิด 28/09/2021 08:05 ...
การขอสัญชาติของเด็กที่เกิดในออสเตรเลีย โดยผู้ปกครองที่ถือวีซ่าชั่วคราว 28/09/2021 12:20 ...
ธุรกิจขนาดเล็กในออสฯ ร้องเรียนปัญหาจากค่ายโทรคมนาคมสูง 3 ปีซ้อน 28/09/2021 06:29 ...
ทางออกของอุตสาหกรรม Hospitality จากวิกฤตโควิด 24/09/2021 10:06 ...
เจาะสถานการณ์ตลาด Hospitality ในออสเตรเลียหลังเผชิญโควิด 24/09/2021 11:50 ...
ลิ้มลองรสชาติหลากหลายของธุรกิจฟู้ดทรัก 24/09/2021 18:53 ...
ไฟเซอร์เผยวัคซีนโควิดของบริษัทใช้ได้ดีกับเด็ก 24/09/2021 06:09 ...
ไทยเตรียมลดวันกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ 23/09/2021 10:12 ...
นักโภชนาการแนะแก้ปัญหาเด็กไม่กินผักและผลไม้อย่างไร 21/09/2021 12:21 ...
View More